Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90
2021

5 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας*

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL) και να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας*

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL) έχει συγκεκριμένους γενικούς περιορισμούς.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας*

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.