Ανεφοδιασμός καυσίμου

Έλεγχος και πλήρωση AdBlue®

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Έλεγχος και πλήρωση AdBlue®

Ελέγχετε τη στάθμη του AdBlue τακτικά και συμπληρώνετε υγρό, αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής στάθμης AdBlue.

Η κατανάλωση του AdBlue εξαρτάται από το οδηγικό στιλ, αν η δεξαμενή του AdBlue αδειάσει εντελώς, η εκκίνηση του αυτοκινήτου δεν θα είναι πλέον εφικτή.

Σημείωση

Ποτέ μην αφήνετε το δοχείο AdBlue να αδειάσει. Γεμίζετε το δοχείο έγκαιρα, πριν αδειάσει.

Αν το δοχείο αδειάσει, ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία αφότου σβήσει – ούτε με τον συνήθη τρόπο ούτε χρησιμοποιώντας βοηθήματα.

Ο μόνος τρόπος να επανεκκινηθεί το αυτοκίνητο όταν έχει αδειάσει το ντεπόζιτο είναι να συμπληρώσετε AdBlue συγκεκριμένης ποιότητας, με ελάχιστη ποσότητα αυτή που εμφανίζεται στην ένδειξη στην οθόνη του οδηγού.

Έλεγχος της στάθμης AdBlue

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών.

P5-1746-XC60-Status button in centerdisplay

Πατήστε Κατάσταση για να εμφανιστεί η στάθμη AdBlue.

P5-1846-All-AdBlue level graph in centerdisplay

Γραφική απεικόνιση για τη στάθμη AdBlue στην κεντρική οθόνη.

Κάθε κέρσορας αντιστοιχεί σε 25% περίπου γεμάτου δοχείου.

Όταν στο δοχείο υπολείπεται λιγότερο από 25%, το χρώμα του υπολειπόμενου κέρσορα αλλάζει σε πορτοκαλί, ενώ όταν υπολείπεται λιγότερο από 10%, αλλάζει σε κόκκινο.

Πλήρωση AdBlue

P5-XC60-1746-Adblue symbol-driver display white

Όταν η στάθμη του AdBlue αρχίσει να μειώνεται, στην οθόνη του οδηγού ανάβει μια λυχνία και εμφανίζεται το μήνυμα Στάθμη AdBlue χαμηλ.

Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο. Η ποσότητα AdBlue που μπορείτε να συμπληρώσετε εμφανίζεται στην εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου.

Χρησιμοποιήστε AdBlue σωστής ποιότητας ISO 22241

Ανοίξτε το πορτάκι του ρεζερβουάρ πιέζοντας απαλά στο πίσω μέρος του.

P6-1746-XC40-Adblue filling point

Ανοίξτε το μπλε κάλυμμα για τον μικρότερο σωλήνα πλήρωσης που προορίζεται για το AdBlue.

Η πλήρωση πρέπει να γίνεται αργά/τμηματικά, για να μη σχηματιστούν θύλακες αέρα.

Προειδοποίηση

Κατά την πλήρωση από αντλία AdBlue σε πρατήριο καυσίμων, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αντλία διαμορφωμένη για επιβατικά αυτοκίνητα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αντλία AdBlue για βαρέα οχήματα.

Σημαντικό

Σκουπίστε το AdBlue αν έχει χυθεί.

Πρέπει να προσέχετε ώστε το AdBlue να μην έρθει σε επαφή με τις βαμμένες επιφάνειες του αυτοκινήτου. Αν έρθει σε επαφή, ξεπλύνετε με άφθονο νερό διότι το υγρό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη βαφή.


Σας βοήθησε αυτό;