Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης του διακόπτη ανάφλεξης

P5-OM-ALL-Start/stop switch

Περιστροφικός διακόπτης Start στην επιμήκη κονσόλα.

  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο και φυλάξτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο αυτοκίνητο.

Σημείωση

Για να φτάσετε στη θέση I ή II χωρίς να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία - μην πατήσετε το πεντάλ φρένων ή το πεντάλ του συμπλέκτη αν το αυτοκίνητο διαθέτει χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων, όταν πρόκειται να επιλέξετε αυτές τις θέσεις στον διακόπτη ανάφλεξης.

  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης I – Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και αφήστε το. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Θέση διακόπτη ανάφλεξης II – Γυρίστε το κουμπί Start δεξιά και κρατήστε το σε αυτή τη θέση επί 5 δευτερόλεπτα περίπου. Στη συνέχεια αφήστε τον διακόπτη, ο οποίος επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.
  • Επαναφορά στη θέση διακόπτη ανάφλεξης 0 – Για επαναφορά του διακόπτη ανάφλεξης στη θέση 0 από τη θέση I και II – Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον. Ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση.

Σας βοήθησε αυτό;