Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V90
2021

5 Αποτελέσματα

Δείκτης καυσίμου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ο δείκτης καυσίμου στην οθόνη του οδηγού δείχνει τη στάθμη καυσίμου στο ρεζερβουάρ.

Χειρισμός του καυσίμου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο κατώτερης ποιότητας από αυτό που συνιστά η Volvo, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρεάσει αρνητικά την ισχύ του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Βενζίνη

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Είναι σημαντικό να ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητο με το σωστό καύσιμο. Η βενζίνη διατίθεται με διαφορετικό αριθμό οκτανίων, ανάλογα με τον εκάστοτε τρόπο οδήγησης.

Άδειο ρεζερβουάρ και πετρελαιοκινητήρας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μόλις ο κινητήρας σβήσει όταν το καύσιμο εξαντληθεί, το σύστημα καυσίμου χρειάζεται μερικά λεπτά για να πραγματοποιήσει έναν έλεγχο.

Πετρέλαιο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Είναι σημαντικό να ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητο με το σωστό καύσιμο. Το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται σε διάφορες ποιότητες ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.