Ποδόφρενο

Φρένο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Φρένο

Το ποδόφρενο αποτελεί μέρος του συστήματος πέδησης.

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο κυκλώματα φρένων. Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα φρένων, το πεντάλ φρένων μπορεί να συμπλέκεται πιο χαμηλά. Θα πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου πιο δυνατά, για να επιτευχθεί η κανονική δύναμη πέδησης.

Η πίεση που ασκεί με το πόδι ο οδηγός στο πεντάλ φρένου ενισχύεται από το σερβόφρενο.

Προειδοποίηση

Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία ο κινητήρας.

Αν πατήσετε το ποδόφρενο όταν ο κινητήρας είναι σβηστός, θα αισθανθείτε το πεντάλ σκληρό και θα χρειαστεί να το πατήσετε πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές ή με μεγάλο φορτίο, πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική χρήση των φρένων, χρησιμοποιώντας την πέδηση από τον κινητήρα στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων. Η πέδηση από τον κινητήρα εφαρμόζεται πολύ αποτελεσματικά όταν χρησιμοποιείται η ίδια σχέση μετάδοσης στις ανηφορικές και τις κατηφορικές διαδρομές.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, (ABSAnti-lock Braking System), που δεν επιτρέπει στους τροχούς να μπλοκάρουν κατά την πέδηση και συμβάλλει ώστε να μη χάσετε τον έλεγχο του οχήματος. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να αισθανθείτε κραδασμούς στο πεντάλ φρένου, το οποίο είναι φυσιολογικό.

Μόλις το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία και ο οδηγός αφήσει το πεντάλ φρένων, πραγματοποιείται αυτόματα ένας σύντομος έλεγχος στο σύστημα ABS. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ένας πρόσθετος αυτόματος έλεγχος του συστήματος όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι χαμηλή. Ο έλεγχος γίνεται αισθητός με τη μορφή δονήσεων στο πεντάλ φρένων.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1507 Symbol Brake red

Ελέγξτε την στάθμη υγρού φρένων. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, συμπληρώστε υγρό φρένων και ελέγξτε ποια είναι η αιτία απώλειας υγρού φρένων.

P5-1507 Symbol ABS brake

Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία: Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας.

Σταθερά αναμμένη περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα: Βλάβη στο σύστημα ABS. Το κανονικό σύστημα φρένων του αυτοκινήτου εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

Προειδοποίηση

Αν ανάψουν οι προειδοποιητικές λυχνίες βλάβης φρένων και η λυχνία βλάβης ABS ταυτόχρονα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα φρένων.

  • Αν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων είναι κανονική, οδηγήστε προσεκτικά μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο για έλεγχο του συστήματος πέδησης - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων. Η αιτία της απώλειας υγρού φρένων πρέπει να διερευνηθεί.

Σας βοήθησε αυτό;