Δίχτυ ασφαλείας, πλέγμα ασφαλείας και κάλυμμα χώρου αποσκευών

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τοποθέτηση και αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Στη θέση επέκτασης, το κάλυμμα του χώρου αποσκευών αποκρύπτει τον χώρο αποσκευών.

Τοποθέτηση του καλύμματος χώρου αποσκευών

P5-1617-V90-load cover installing

Εισάγετε το ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στον χώρο αποσκευών.

Στη συνέχεια εισάγετε το άλλο ακριανό τμήμα στην εσοχή στο πλαϊνό πλαίσιο στην απέναντι πλευρά.

Πιέστε προς τα κάτω τα ακριανά τμήματα και στις δύο πλευρές - το ένα μετά το άλλο.

Όταν ακούσετε ένα "κλικ" και εξαφανιστεί το κόκκινο σημάδι σε κάθε ακριανό τμήμα, το κάλυμμα χώρου αποσκευών έχει κουμπώσει - βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί σωστά.

P5-1617-V90-load cover front flap

Αναδιπλώστε την μπροστινή θήκη του καλύμματος χώρου αποσκευών προς τα εμπρός για να εξαλειφθεί το κενό διάστημα ανάμεσα στο κάλυμμα του χώρου αποσκευών και τις πλάτες των πίσω καθισμάτων.

Σημαντικό

Το κάλυμμα φέρει δύο πλαστικά μέρη που λειτουργούν ως στήριγμα για να το συγκρατούν στη θέση του.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πλαστικά μέρη για να κρεμάτε τσάντες. Δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτό τον σκοπό και μπορεί να σπάσουν.

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το δίχτυ ασφαλείας* ταυτόχρονα με το κάλυμμα του χώρου αποσκευών, τότε πρέπει να τοποθετήσετε πρώτα το δίχτυ ασφαλείας.

Αφαίρεση του καλύμματος χώρου αποσκευών

Στη θέση σύμπτυξης:

Πατήστε το κουμπί σε ένα από τα ακριανά τμήματα του καλύμματος χώρου αποσκευών όταν έχει συμπτυχθεί και τραβήξτε το προς τα πάνω από αυτό το άκρο.

Γείρετε το κάλυμμα προς τα πάνω/έξω προσεκτικά.

Το άλλο ακριανό τμήμα λασκάρει αυτόματα και μπορείτε πλέον να ανασηκώσετε και να αφαιρέσετε το κάλυμμα από τον χώρο αποσκευών.


Σας βοήθησε αυτό;