Φόρτωση

Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 8/24/2020

Χειρισμός του καλύμματος χώρου αποσκευών*

Υπάρχουν δύο θέσεις επέκτασης για το κάλυμμα του χώρου αποσκευών - μια θέση πλήρους κάλυψης και μια θέση φόρτωσης, στην οποία το κάλυμμα συμπτύσσεται κατά ένα μέρος για να έχετε ευκολότερη πρόσβαση πιο μέσα στον χώρο αποσκευών.

Θέση πλήρους κάλυψης

P5-1617-V90-load cover full expansion

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών έτσι, ώστε να ολισθήσει πάνω από τα πλαϊνά πλαίσια στον χώρο αποσκευών. Τραβήξτε το μέχρι την τερματική θέση.

Σύρετε τους πείρους σύνδεσης του καλύμματος μέσα στις αυλακώσεις στα πλαϊνά πλαίσια. Αφήστε το, ενώ ταυτόχρονα γέρνετε τη λαβή πιέζοντάς την ελαφρά προς τα πάνω έτσι, ώστε οι πείροι σύνδεσης να αγκιστρωθούν.

Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

Σημαντικό

Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο επάνω μέρος του καλύμματος χώρου αποσκευών.

Πρόγραμμα λειτουργίας φόρτωσης

Από τη θέση πλήρους κάλυψης:

P5-1717-V90-Load cover half expansion update

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το προς τα πίσω μέχρι να σταματήσει.

Γυρίστε το κάλυμμα προς τα κάτω.

Μετακινήστε προσεκτικά το κάλυμμα και τους πείρους στερέωσης προς τα εμπρός και προς τα πάνω, επάνω από τα άγκιστρα.

Το κάλυμμα συμπτύσσεται μέχρι να σταματήσει στη θέση φόρτωσης.

Επιστροφή στη θέση πλήρους κάλυψης από τη θέση φόρτωσης:

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε το κάλυμμα χώρου αποσκευών προς τα έξω στην τερματική του θέση.

Αφήστε τη λαβή για να ασφαλίσουν οι πείροι σύνδεσης στα άγκιστρα.

Το κάλυμμα ασφαλίζει στη θέση πλήρους κάλυψης.

Στην περίπτωση του αυτόματου* καλύμματος χώρου αποσκευών, το κάλυμμα συμπτύσσεται από τη θέση πλήρους κάλυψης στη θέση φόρτωσης κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα του χώρου αποσκευών, και εκτείνεται ξανά όταν η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείσει. Το κάλυμμα του χώρου αποσκευών ανιχνεύει αν κάτι εμποδίζει την κίνησή του και στη συνέχεια συμπτύσσεται αυτόματα.

Προειδοποίηση

Προσέξτε τα χτυπήματα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του αυτόματου* καλύμματος χώρου αποσκευών.

Σημαντικό

Αν στον χώρο αποσκευών υπάρχει ογκώδες φορτίο, το αυτόματο* κάλυμμα χώρου αποσκευών μετακινείται στη θέση σύμπτυξης για να μην έρθει σε επαφή με το φορτίο.

Σημείωση

Η αυτόματη λειτουργία του καλύμματος χώρου αποσκευών μπορεί να μην είναι εφικτή όταν η θερμοκρασία στον χώρο επιβατών είναι χαμηλή.

Σύμπτυξη

Από τη θέση πλήρους κάλυψης:

Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης του καλύμματος φορτίου και κατόπιν αφήστε την.

Από τη θέση φόρτωσης:

Πιάστε τη λαβή και τραβήξτε έξω το κάλυμμα χώρου αποσκευών στις αυλακώσεις - τραβήξτε μέχρι τη θέση πλήρους κάλυψης. Σηκώστε τη λαβή και τραβήξτε την προς τα πίσω, για να απελευθερώσετε τους πείρους τοποθέτησης και κατόπιν αφήστε την.

Συμπτύξτε το κάλυμμα με τους πείρους σύνδεσής του έξω από τα πλαϊνά πλαίσια μέχρι να σταματήσει στη θέση σύμπτυξης.

Πρέπει να θυμάστε ότι, όταν το κάλυμμα του χώρου αποσκευών είναι συνεπτυγμένο, μπορεί να εμποδίζει την ορατότητα προς τα πίσω.


Σας βοήθησε αυτό;