Κλείδωμα και ξεκλείδωμα Keyless

Κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το κουμπί*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κλείσιμο και κλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το κουμπί*

Με τα κουμπιά στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών είναι εφικτό το κλείσιμο και το κλείδωμα του αυτοκινήτου αυτόματα.

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw

Θέση του κουμπιού/κουμπιών στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Σημαντικό

Όταν χειρίζεστε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα, να την ανοίγετε ή να την κλείνετε αργά. Μην ασκείτε δύναμη για να την ανοίξετε/κλείσετε αν υπάρχει αντίσταση. Μπορεί να υποστεί ζημιά και να σταματήσει να λειτουργεί σωστά.

Κλείσιμο

Ισχύει για αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητο καπό χώρου αποσκευών.

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και παραμένει ξεκλείδωτη.

Σημείωση

 • Το κουμπί είναι ενεργό επί 24 ώρες από την στιγμή που θα ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών. Μετά, πρέπει να την κλείσετε χειροκίνητα.
 • Αν το πορτάκι του ρεζερβουάρ παραμείνει ανοικτό περισσότερο από 30 λεπτά, θα κλείσει όταν αρχίσετε να κινείστε με μικρή ταχύτητα.

Κλείδωμα

Ισχύει για αυτοκίνητα με το προαιρετικό σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος Keyless.

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Κλείστε το άνοιγμα με το χέρι.

Οι πόρτες και η πόρτα του χώρου αποσκευών κλειδώνονταιΌλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές για να κλειδωθεί το αυτοκίνητο..

Κλείσιμο και κλείδωμα

Ισχύει για αυτοκίνητα με κλείδωμα/ξεκλείδωμα Keyless και ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών.

Πατήστε το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών κλείνει αυτόματα και το αυτοκίνητο κλειδώνεταιΌλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές για να κλειδωθεί το αυτοκίνητο..

Σημείωση

 • Ένα από τα τηλεχειριστήρια-κλειδιά του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται εντός εμβέλειας, για να λειτουργήσει το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κλειδώματος ή κλεισίματος keyless*, ηχούν τρία σήματα αν δεν ανιχνευτεί κλειδί αρκετά κοντά στην πόρτα του χώρου αποσκευών.

Ακύρωση κλεισίματος

 • Πατήστε το κουμπί στο ταμπλό.
 • Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.
 • Πατήστε το κουμπί κλεισίματος στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών

  Ισχύει για αυτοκίνητα με ηλεκτροκίνητο καπό χώρου αποσκευών.

  .
 • Πιέστε το έλασμα από καουτσούκ κάτω από την εξωτερική λαβή.
 • Χρήση της κίνησης του ποδιού*.

Η κίνηση της πόρτας χώρου αποσκευών διακόπτεται και σταματά. Μπορείτε τότε να ανοίξετε/κλείσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα.

Αν η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματήσει κοντά στην κλειστή θέση, με την επόμενη ενεργοποίηση θα ανοίξει.

Προστασία μπλοκαρίσματος

Αν κάποιο εμπόδιο με μεγάλη αντίσταση δεν επιτρέπει στην πόρτα του χώρου αποσκευών να ανοίξει ή να κλείσει, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος.

 • Κατά το άνοιγα - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά και ηχεί ένα παρατεταμένο σήμα.
 • Κατά το κλείσιμο - η κίνηση διακόπτεται, η πόρτα του χώρου αποσκευών σταματά, ηχεί ένα παρατεταμένο σήμα και η πόρτα του χώρου αποσκευών επιστρέφει στην προγραμματισμένη μέγ. θέση.

Προειδοποίηση

Προσέξτε τα χτυπήματα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς κοντά στην πόρτα του χώρου αποσκευών, πριν την ανοίξετε ή την κλείσετε, διότι τυχόν τραυματισμός μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Ο χειρισμός της πόρτας χώρου αποσκευών πρέπει να γίνεται πάντοτε με προσοχή.

Προφορτισμένα ελατήρια

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring

Προφορτισμένα ελατήρια για την ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών.

Προειδοποίηση

Μην ανοίγετε τα προφορτισμένα ελατήρια της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών. Έχουν προφορτιστεί με υψηλή πίεση και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν ανοιχτούν.


Σας βοήθησε αυτό;