Συναγερμός

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών*

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό χωρίς κλειδί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των συναγερμών

Ο συναγερμός ενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο κλειδωθεί και απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί.

Απενεργοποίηση του συναγερμού χωρίς λειτουργικό τηλεχειριστήριο-κλειδί

Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί και να αφοπλιστεί ακόμη κι αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί δεν λειτουργεί π.χ. αν η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού έχει αποφορτιστεί.

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού με το αποσπώμενο κλειδί.

Ο συναγερμός ενεργοποιείται.

P5-2017-Backup start place in tunnel console

Θέση της εφεδρικής μονάδας ανάγνωσης στην ποτηροθήκη.

Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο σύμβολο κλειδιού στην εφεδρική μονάδα ανάγνωσης, στην ποτηροθήκη της επιμήκους κονσόλας.

Στη συνέχεια γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης δεξιά και αφήστε τον.

Ο συναγερμός απενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση ενεργοποιημένου συναγερμού

Πατήστε το κουμπί ξεκλειδώματος στο τηλεχειριστήριο-κλειδί ή θέστε το αυτοκίνητο στη θέση ανάφλεξης I γυρίζοντας τον διακόπτη Start δεξιά και αφήστε τον.


Σας βοήθησε αυτό;