Συναγερμός

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Μειωμένη ευαισθησία συναγερμού*

Μειώστε την ευαισθησία του συναγερμού, π.χ. κατά τη μετακίνηση με πορθμείο.

Οι αισθητήρες κίνησης και κλίσης του συναγερμού αντιδρούν σε περίπτωση κίνησης μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτοί οι αισθητήρες απενεργοποιούνται όταν έχει επιλεγεί μειωμένη ευαισθησία συναγερμού.

Ενεργοποίηση της μειωμένης ευαισθησίας συναγερμού

Πατήστε το κουμπί Μειωμ ευαισ συναγ στην προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη.

Η λειτουργία είναι τώρα ενεργοποιημένη.


Σας βοήθησε αυτό;