Διαστάσεις και βάρη

Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Δυνατότητα ρυμούλκησης και φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου

Η δυνατότητα ρυμούλκησης και το φορτίο κεφαλής κοτσαδόρου για την οδήγηση με τρέιλερ αναγράφονται στους πίνακες.

Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα

Σημείωση

Όταν το βάρος του τρέιλερ υπερβαίνει τα 1800 kg, συνιστάται η χρήση αποσβεστήρων κραδασμών.

Κινητήρας

Κωδικός κινητήραΟ κωδικός κινητήρα, ο αριθμός εξαρτήματος και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται επάνω στον κινητήρα.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Μέγ. βάρος τρέιλερ με φρένα (kg)

Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg)

D3

D4204T16

Χειροκίνητη επιλογή

1800

100

D3

D4204T16

Αυτόματο

1800

100

D3 AWD

D4204T4

Αυτόματο

2200

100

D4

D4204T14

Χειροκίνητη επιλογή

2000

100

D4

D4204T14

Αυτόματο

2000

100

D4

D4204T7

Αυτόματο

2000

100

D4 AWD

D4204T14

Αυτόματο

2200

100

D5 AWD

D4204T23

Αυτόματο

2200

100

B4

B420T6

Αυτόματο

2000

100

B4 AWD

D420T8

Αυτόματο

2200

100

B5

B420T2

Αυτόματο

2000

100

B5 AWD

D420T2

Αυτόματο

2200

100

B6 AWD

B420T

Αυτόματο

2200

100

Σημαντικό

Όταν οδηγείτε με τρέιλερ, επιτρέπεται να υπερβείτε το μικτό βάρος οχήματος του οχήματος (συμπ. του φορτίου στην κεφαλή του κοτσαδόρου) όχι περισσότερο από 100 kg (220 lbs), με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα του οχήματος δεν υπερβαίνει τα 100 km/h (62 mph). Οι νομικές απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας για το όχημα+τρέιλερ, όπως η ταχύτητα κ.λπ., πρέπει να τηρούνται.

Σημείωση

Αν δεν αναγράφονται δεδομένα για το βάρος στον πίνακα, είναι διαθέσιμα στο συνοδευτικό συμπληρωματικό έντυπο.

Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα

Μέγ. βάρος τρέιλερ χωρίς φρένα (kg)

Μέγ. φορτίο στην κεφαλή του κοτσαδόρου (kg)

750

50


Σας βοήθησε αυτό;