Προδιαγραφές για ζάντες και ελαστικά

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου ελαστικών και δείκτης ταχύτητας ελαστικών

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται ο δείκτης κατώτατου επιτρεπόμενου φορτίου (LI) και ταχύτητας (SS).

Κινητήρας

μηχ./

αυτ.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης φορτίου (LI)Ο δείκτης φορτίου των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

Κατώτατος επιτρεπόμενος δείκτης ταχύτητας (SS)Ο δείκτης ταχύτητας των ελαστικών πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος αυτού που αναγράφεται στον πίνακα.

T6 AWD (B4204T27)

αυτ.

96

H

D3 (D4204T16)

μηχ.

96

H

D3 (D4204T16)

αυτ.

96

H

D3 AWD (D4204T4)

αυτ.

96

H

D4 (D4204T14)

μηχ.

96

H

D4 (D4204T14)

αυτ.

96

H

D4 (D4204T7)

αυτ.

96

H

D4 AWD (D4204T14)

αυτ.

96

H

D5 AWD (D4204T23)

αυτ.

96

H

B4 (B420T6)

αυτ.

96

H

B4 AWD (D420T8)

αυτ.

96

H

B5 (B420T2)

αυτ.

96

H

B5 AWD (D420T2)

αυτ.

96

H

B6 AWD (B420T)

αυτ.

96

H


Σας βοήθησε αυτό;