Χώρος κινητήρα

Ψυκτικό

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ψυκτικό

Το ψυκτικό υγρό διασφαλίζει ότι η περίσσεια θερμότητα κατανέμεται στο κύκλωμα, π.χ. για να θερμανθεί η μπαταρία εκκίνησης ή ο χώρος επιβατών.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό υγρό εγκεκριμένο από τη Volvo, για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα ψύξης, προβλήματα στον κινητήρα, κ.λπ.

Συνιστώμενες προδιαγραφές: Προαναμεμιγμένο ψυκτικό εγκεκριμένο από τη Volvo. Αν χρησιμοποιήσετε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με 50% νερό (εγκεκριμένης ποιότητας νερού, όχι θαλασσινό νερό, κ.λπ.). Συμβουλευτείτε έναν Επίσημο Διανομέα της Volvo, αν δεν είστε σίγουροι.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικό υγρό εγκεκριμένο από τη Volvo, για να αποφευχθεί η ζημιά στο σύστημα ψύξης, προβλήματα στον κινητήρα, κ.λπ.

Προειδοποίηση

Η κατάποση ψυκτικού υγρού είναι επικίνδυνη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά όργανα (νεφροί). Το προϊόν περιέχει αιθυλενογλυκόλη, αναστολέα, νερό, κ.λπ.


Σας βοήθησε αυτό;