Κατάσταση αυτοκινήτου

Αποστολή πληροφοριών του αυτοκινήτου σε ένα συνεργείο

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αποστολή πληροφοριών του αυτοκινήτου σε ένα συνεργείο

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Μπορείτε να αποστείλετε πληροφορίες για το αυτοκίνητο οποιαδήποτε στιγμή, π.χ. αν κάνετε κράτηση για επίσκεψη στο συνεργείο και θέλετε να βοηθήσετε το συνεργείο σας με καλύτερες πληροφορίες για να προγραμματιστεί η επίσκεψή σας. Η αποστολή πληροφοριών αυτοκινήτου δεν είναι η ίδια λειτουργία με την κράτηση για σέρβις.

Ανοίξτε την εφαρμογή Κατάσταση Αυτοκινήτου από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Ραντεβού.

Πατήστε το κουμπί Αποστολή στοιχ αυτ/του.

Στο πάνω μέρος της κεντρικής οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι αποστέλλονται στοιχεία του οχήματος. Μπορείτε να ακυρώσετε τη μετάδοση στοιχείων πατώντας το Χ στην ένδειξη δραστηριότητας.

Οι πληροφορίες αποστέλλονται μέσω της σύνδεσης του αυτοκινήτου στο διαδίκτυοΤα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος..

Αυτές οι πληροφορίες του αυτοκινήτου είναι προσβάσιμες από οποιονδήποτε Επίσημο Διανομέα, αν γνωρίζει τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου (VINΑριθμός πλαισίου του οχήματος.).

Περιεχόμενο πληροφοριών αυτοκινήτου

Τα στοιχεία που αποστέλλονται είναι οι πληροφορίες που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά (την τελευταία φορά που τέθηκε σε λειτουργία το αυτοκίνητο) και περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα εξής:

  • Απαίτηση σέρβις
  • χρόνος από το τελευταίο σέρβις
  • κατάσταση λειτουργίας
  • στάθμες υγρών
  • Ένδειξη μετρητή
  • τον αριθμό πλαισίου του αυτοκινήτου (VINΑριθμός πλαισίου του οχήματος.)
  • Την έκδοση λογισμικού του αυτοκινήτου
  • τα στοιχεία διαγνωστικού ελέγχου του αυτοκινήτου.

Σας βοήθησε αυτό;