Κέντρο λήψεων (download)

Κέντρο λήψεων (download)

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Κέντρο λήψεων (download)

Αρκετά από τα συστήματα του αυτοκινήτου μπορούν να ενημερωθούν από την κεντρική οθόνη όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυοΤα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος..

P5-1617-Icon-App screen-Over the air

Η εφαρμογή Κέντρο λήψ (download) ενεργοποιείται από την προβολή εφαρμογών στην κεντρική οθόνη και επιτρέπει τα εξής:

  • αναζήτηση και ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος
  • ενημέρωση χαρτογραφικού υλικού για το Sensus Navigation*
  • λήψη (download), ενημέρωση και απεγκατάσταση εφαρμογών.

Σας βοήθησε αυτό;