Κέντρο λήψεων (download)

Συμβουλές σε περίπτωση προβλημάτων με τις ενημερώσεις μέσω του Κέντρου λήψεων (download)

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Συμβουλές σε περίπτωση προβλημάτων με τις ενημερώσεις μέσω του Κέντρου λήψεων (download)

Όταν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυοΤα δεδομένα μεταδίδονται (κυκλοφορία δεδομένων) όταν χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να ενέχει κόστος., υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης αρκετών από τα συστήματα του αυτοκινήτου απευθείας από την κεντρική οθόνη. Ακολουθούν ορισμένες συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Δεν υπάρχει σύνδεση με την υπηρεσία

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Δεν υπάρχ σύνδ με την υπηρεσ, σημαίνει ότι η σύνδεση με την υπηρεσία δεν λειτουργεί. Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η σύνδεση δεν λειτουργεί. Παρακάτω παρατίθεται μια σειρά από πιθανές αιτίες και λύσεις.

Το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Wi-Fi
  • Τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth
  • Μόντεμ αυτοκινήτου (P-SIM)

Στη συνέχεια επανεκκινήστε την εφαρμογή επιστρέφοντας στην αρχική προβολή, στη συνέχεια πατήστε Κέντρο λήψ (download).

Η σύνδεση στο διαδίκτυο λειτουργεί, αλλά οι απομακρυσμένες ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν

Επανεκκινήστε την εφαρμογή επιστρέφοντας στην αρχική προβολή, στη συνέχεια πατήστε Κέντρο λήψ (download). Ενεργοποιείται μια νέα αναζήτηση και το ερώτημα αποστέλλεται στη λειτουργία απομακρυσμένων ενημερώσεων. Αν το μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται επανειλημμένα επί περισσότερες από 12 ώρες, η υπηρεσία μπορεί να βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας ή να έχει ανασταλεί για λόγους συντήρησης. Αν η βλάβη εμμένει επί περισσότερες από 48 ώρες, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας ή στην εξυπηρέτηση πελατών της Volvo Cars για περισσότερη βοήθεια.

Η υπηρεσία ενημερώσεων έχει παραμείνει ανενεργή επί 12 μήνες

Αν η υπηρεσία Κέντρο λήψ (download) δεν έχει χρησιμοποιηθεί επί 12 μήνες, θα χρειαστεί μεγαλύτερο διάστημα για να τεθεί σε λειτουργία την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (περίπου 60 δευτερόλεπτα). Η υπηρεσία απομακρυσμένων ενημερώσεων θα αρχίσει πιο γρήγορα την επόμενη φορά που θα την ενεργοποιήσετε, αρκεί να έχει χρησιμοποιηθεί εντός 12 μηνών.

Το αυτοκίνητο χάνει τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο στη διάρκεια της ενημέρωσης

Αν το αυτοκίνητο χάσει τη σύνδεσή του στο διαδίκτυο ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενημέρωση, ελέγξτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια επανεκκινήστε τη λειτουργία.

Μια ενημέρωση ή διαδικασία λήψης (download), που βρίσκεται σε εξέλιξη, σταμάτησε να αποκρίνεται παρά την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου

Αν μια ενημέρωση ή διαδικασία λήψης (download), που βρίσκεται σε εξέλιξη, σταματήσει να αποκρίνεται παρά την επανεκκίνηση του αυτοκινήτου, επισκεφθείτε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για αποκατάσταση του προβλήματος.

Έχουν εγκατασταθεί πολλές εφαρμογές

Ο μέγιστος διαθέσιμος χώρος για τις εφαρμογές είναι 10 GB. Αν η μνήμη γεμίσει, η εκτέλεση ενημερώσεων στο αυτοκίνητο δεν είναι εφικτή. Η μνήμη μπορεί να γεμίσει αν, για παράδειγμα, αποθηκεύσετε μεγάλο όγκο μουσικής offline. Ελευθερώστε μνήμη, διαγράφοντας μια εφαρμογή ή αποθηκευμένες λίστες μουσικής offline, για παράδειγμα.

Επανεκκίνηση του συστήματος Infotainment από μόνο του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγκατάσταση/ενημέρωση

Αν το σύστημα Infotainment του αυτοκινήτου επανεκκινηθεί από μόνο του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση μιας εφαρμογής ή μια ενημέρωση συστήματος, προσπαθήστε να επανεγκαταστήσετε την εφαρμογή ή την ενημέρωση του συστήματος. Αν διαπιστώσετε ότι αυτό δεν βοηθά, επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για περαιτέρω βοήθεια.

Η ενημέρωση χαρτών σταμάτησε στο μήνυμα Βγείτ από όχημ με κιν σβησ για ολοκ

Αν έχετε ολοκληρώσει μια ενημέρωση χαρτών και εμφανιστεί το μήνυμα Βγείτ από όχημ με κιν σβησ για ολοκ, το οποίο δεν σβήσει από την οθόνη μετά από επανεκκίνηση, επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. για περαιτέρω βοήθεια. Αν είναι εφικτό, περιμένετε 14 ημέρες και το μήνυμα θα σταματήσει από μόνο του να εμφανίζεται.

Περισσότερη βοήθεια

Αν δεν έχετε λάβει απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο διανομέα Volvo της περιοχής σας ή στην εξυπηρέτηση πελατών της Volvo Cars.

Σημείωση

Μπορείτε να διακόψετε την ενημέρωση αν κλείσετε τον διακόπτη ανάφλεξης και βγείτε από το αυτοκίνητο. Ωστόσο, η ενημέρωση δεν χρειάζεται να έχει ολοκληρωθεί πριν βγείτε από το αυτοκίνητο, καθώς θα συνεχιστεί την επόμενη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία το αυτοκίνητο.

Σημείωση

Η λήψη (download) δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άλλες υπηρεσίες που μεταδίδουν δεδομένα, π.χ. διαδικτυακό ραδιόφωνο. Αν η επίδραση στις άλλες υπηρεσίες είναι ενοχλητική, τότε μπορείτε να διακόψετε τη λήψη (download). Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να διακόψετε τις υπόλοιπες υπηρεσίες.


Σας βοήθησε αυτό;