Προκαταρκτικός κλιματισμός

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Προκαταρκτικός κλιματισμός*

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός είναι λειτουργία κλιματισμού η οποία, αν είναι εφικτό, επιχειρεί να δημιουργήσει ευχάριστη θερμοκρασία στον χώρο επιβατών πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

Ο προκαταρκτικός κλιματισμός μπορεί να τεθεί απευθείας σε λειτουργία ή να ρυθμιστεί μέσω του χρονοδιακόπτη.

Η λειτουργία αξιοποιεί αρκετά συστήματα σε διαφορετικές περιπτώσεις:

  • Σε ψυχρό κλίμα, το σύστημα προθέρμανσης κατά τη στάθμευση* θερμαίνει τον χώρο επιβατών σε ευχάριστη θερμοκρασία.
  • Όταν έχει ζέστη, το σύστημα κλιματισμού εξαερίζει τον χώρο επιβατών αναρροφώντας αέρα απ' έξω από το αυτοκίνητο.

Σημείωση

Σε θερμοκρασίες ελάχιστα χαμηλότερες από τα ευχάριστα επίπεδα, δεν ενεργοποιείται ούτε ο εξαερισμός ούτε η θέρμανση, και ο προκλιματισμός δεν τίθεται σε λειτουργία.

Σημείωση

Στη διάρκεια του προκαταρκτικού κλιματισμού του χώρου επιβατών, το αυτοκίνητο λειτουργεί μέχρι να επιτευχθεί η θερμοκρασία άνεσης και όχι η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο σύστημα κλιματισμού.

Σημείωση

Ο προκαταρκτικός καθαρισμός* αρχίζει αυτόματα όταν ολοκληρώνεται ο προκλιματισμός.


Σας βοήθησε αυτό;