Προκαταρκτικός κλιματισμός

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση ώρας για τον προκαταρκτικό κλιματισμό*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρονοδιακόπτη έτσι, ώστε ο προκαταρκτικός κλιματισμός να τίθεται εκτός λειτουργίας μια προκαθορισμένη ώρα.

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να διαχειριστεί έως 8 διαφορετικές ρυθμίσεις για

  • μια ώρα σε μία ημερομηνία
  • μια ώρα σε μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας, με ή χωρίς επανάληψη.

Σας βοήθησε αυτό;