Προστασία για το παιδί

Παιδικά καθίσματα

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Παιδικά καθίσματα

Όταν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο, πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε κατάλληλα παιδικά καθίσματα.

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα είναι καλά τοποθετημένο και στερεωμένο και χρησιμοποιείται σωστά.

Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης του παιδικού καθίσματος για τη σωστή τοποθέτηση.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας για παιδιά, είναι σημαντικό να διαβάσετε τις συνοδευτικές οδηγίες τοποθέτησης.

Αν έχετε απορίες κατά την τοποθέτηση εξοπλισμού ασφαλείας για παιδιά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για σαφέστερες οδηγίες.

Σημείωση

Ποτέ μην τοποθετείτε το παιδικό κάθισμα στο αυτοκίνητο χωρίς να το στερεώσετε. Πρέπει πάντοτε να είναι στερεωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες για το παιδικό κάθισμα, ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σημείωση

Η τοποθέτηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και η χρήση παιδικών καθισμάτων μπορεί να προκαλέσει φθορά λόγω χρήσης στα σημεία στερέωσης του αυτοκινήτου. Η Volvo συνιστά να χρησιμοποιείτε το προστατευτικό κάλυμμα πλάτης καθίσματος για την προστασία των σημείων στερέωσης του αυτοκινήτου.


Σας βοήθησε αυτό;