Θέση παιδιού καθίσματος

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων ISOFIX

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ISOFIX ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τη διάταξη UN Reg R44 και το μοντέλο του αυτοκινήτου πρέπει να συγκαταλέγεται στη λίστα οχημάτων που έχει καταρτίσει ο κατασκευαστής.

Σημείωση

Διαβάζετε πάντοτε την ενότητα στο εγχειρίδιο κατόχου για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, πριν το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο.

Βάρος

Κατηγορία μεγέθουςΓια τα παιδικά καθίσματα με σύστημα στερέωσης ISOFIX, υπάρχει μια ταξινόμηση ανά μέγεθος προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί στην επιλογή του σωστού παιδικού καθίσματος. Μπορείτε να δείτε την κατηγορία μεγέθους στην ετικέτα του παιδικού καθίσματος.

Τύπος παιδικού καθίσματος

Μπροστινό κάθισμα (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω)Ισχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα.

Μπροστινό κάθισμα (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός)Ισχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα.

Ακριανό πίσω κάθισμα

Μεσαίο πίσω κάθισμα

Ομάδα 0

max 10 kg

E

Βρεφικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

ILΙσχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Η Volvo συνιστά: βρεφικό κάθισμα Volvo που στερεώνεται με το σύστημα ISOFIX (έγκριση τύπου E1 04301146)., XΙσχύει αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει βάση ISOFIX.

X

ILΗ Volvo συνιστά: βρεφικό κάθισμα Volvo που στερεώνεται με το σύστημα ISOFIX (έγκριση τύπου E1 04301146).

X

Ομάδα 0+

max 13 kg

E

Βρεφικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

ILΙσχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Η Volvo συνιστά: βρεφικό κάθισμα Volvo που στερεώνεται με το σύστημα ISOFIX (έγκριση τύπου E1 04301146)., Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε τα προσκέφαλα να μην έρχονται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα., XΙσχύει αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει βάση ISOFIX.

X

ILΗ Volvo συνιστά: βρεφικό κάθισμα Volvo που στερεώνεται με το σύστημα ISOFIX (έγκριση τύπου E1 04301146).

X

C

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

D

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

Ομάδα 1

9-18 kg

A

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός

X

ILΙσχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε τα προσκέφαλα να μην έρχονται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα., Η Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους., XΙσχύει αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει βάση ISOFIX.

ILΗ Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους., IUFΗ Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.

X

B

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός

B1

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός

C

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

ILΙσχύει για την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων ISOFIX εγκεκριμένων για ημι-γενική χρήση (IL) αν το αυτοκίνητο διαθέτει το αξεσουάρ κονσόλας ISOFIX (η γκάμα των αξεσουάρ διαφέρει ανάλογα με την αγορά). Δεν υπάρχουν άνω σημεία στερέωσης για παιδικά καθίσματα σε αυτή την περίπτωση., Ρυθμίστε την πλάτη του καθίσματος έτσι, ώστε τα προσκέφαλα να μην έρχονται σε επαφή με το παιδικό κάθισμα., XΙσχύει αν το αυτοκίνητο δεν διαθέτει βάση ISOFIX.

X

IL

X

D

Παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω

IL: κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ISOFIX. Αυτά τα παιδικά καθίσματα ενδέχεται να προορίζονται για συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου, στην κατηγορία περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

IUF: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα γενικής χρήσης ISOFIX που τοποθετούνται με φορά προς τα εμπρός εγκεκριμένα για χρήση από αυτή την ομάδα βάρους.

X: μη κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ISOFIX.

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Σημείωση

Αν στο παιδικό κάθισμα i-Size/ISOFIX δεν αναγράφεται ταξινόμηση μεγέθους, το μοντέλο του αυτοκινήτου πρέπει να υπάρχει στη λίστα των οχημάτων στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί το παιδικό κάθισμα.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο διανομέα της Volvo για πληροφορίες ποια παιδικά καθίσματα i-Size/ISOFIX συνιστά η Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;