Θέση παιδιού καθίσματος

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πίνακας θέσεων των παιδικών καθισμάτων με χρήση των ζωνών ασφαλείας του αυτοκινήτου

Στον πίνακα παρατίθενται συστάσεις ποια παιδικά καθίσματα ταιριάζουν σε ποιες θέσεις και για ποια σωματική διάπλαση παιδιών.

Σημείωση

Διαβάζετε πάντοτε την ενότητα στο εγχειρίδιο κατόχου για την τοποθέτηση παιδικού καθίσματος, πριν το τοποθετήσετε στο αυτοκίνητο.

Βάρος

Μπροστινό κάθισμα (με απενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω)Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα.

Μπροστινό κάθισμα (με ενεργοποιημένο αερόσακο, μόνο παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός)Η προέκταση της έδρας του καθίσματος πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στη θέση σύμπτυξης, για να τοποθετηθούν παιδικά καθίσματα.

Ακριανό πίσω κάθισμα

Μεσαίο πίσω κάθισμα

Ομάδα 0

max 10 kg

UΑνεβάστε το κάθισμα., Η Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

X

UΗ Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

UΗ Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

Ομάδα 0+

max 13 kg

UΑνεβάστε το κάθισμα., Η Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

X

UΗ Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

UΗ Volvo συνιστά: Βρεφικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301146).

Ομάδα 1

9-18 kg

LΗ Volvo συνιστά: Κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω (έγκριση τύπου E5 04212).

UFΑνεβάστε το κάθισμα., Η Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.

UΗ Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους., LΗ Volvo συνιστά: Κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω (έγκριση τύπου E5 04212).

UΗ Volvo συνιστά παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.

Ομάδα 2

15-25 kg

LΗ Volvo συνιστά: Κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω (έγκριση τύπου E5 04212).

UFΑνεβάστε το κάθισμα., Η Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).

UΗ Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312)., LΗ Volvo συνιστά: Κάθισμα Volvo με φορά προς τα πίσω (έγκριση τύπου E5 04212).

UΗ Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).

Ομάδα 3

22-36 kg

X

UFΑνεβάστε το κάθισμα., Η Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).

UΗ Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).

UΗ Volvo συνιστά: Βοηθητικό παιδικό κάθισμα με και χωρίς πλάτη (έγκριση τύπου E5 04216) - Βοηθητικό παιδικό κάθισμα Volvo (έγκριση τύπου E1 04301312).

U: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα εγκεκριμένα για γενική χρήση.

UF: κατάλληλο για παιδικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός, εγκεκριμένα για γενική χρήση.

L: κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα. Αυτά τα καθίσματα μπορεί να είναι τα καθίσματα του συγκεκριμένου οχήματος, ή καθίσματα περιορισμένης ή ημι-γενικής χρήσης.

X: το κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για παιδιά σε αυτή την κατηγορία βάρους.

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.


Σας βοήθησε αυτό;