Ζώνες ασφαλείας

Επαναρύθμιση του ηλεκτρικού προεντατήρα ζώνης ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επαναρύθμιση του ηλεκτρικού προεντατήρα ζώνης ασφαλείας*

Ο ηλεκτρικός προεντατήρας ζώνης ασφαλείας έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να επαναρυθμίζεται αυτόματα, ωστόσο μπορεί να επαναρυθμιστεί και χειροκίνητα αν η ζώνη ασφαλείας παραμείνει τεντωμένη.

Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές σημείο.

Απασφαλίστε τη ζώνη ασφαλείας και στη συνέχεια προσδέστε την ξανά.

Η ζώνη ασφαλείας και ο ηλεκτρικός προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας έχουν επαναρυθμιστεί.

Προειδοποίηση

Ποτέ μην τροποποιείτε ή επισκευάζετε τις ζώνες ασφαλείας εσείς οι ίδιοι. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Εάν η ζώνη ασφαλείας υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά προστασίας της ζώνης ασφαλείας μπορεί να έχουν χαθεί ακόμη κι αν η ζώνη δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά. Η ζώνη ασφαλείας πρέπει επίσης να αντικατασταθεί εάν εμφανίζει σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Η νέα ζώνη ασφαλείας πρέπει να είναι εγκεκριμένη και σχεδιασμένη για τοποθέτηση στην ίδια θέση με τη ζώνη που θα αντικατασταθεί.


Σας βοήθησε αυτό;