Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 11/15/2021

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) ως συμπλήρωμα του ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter).

P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

  • ΠΡΑΣΙΝΗ ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε στο κουμπί στο τιμόνι, για να ενεργοποιηθεί ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας με την τρέχουσα ταχύτητα.
  • ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Αντί αυτού ενεργοποιείται ο κανονικός ρυθμιστής ταχύτητας.

Σημείωση

  • Αν η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας ενεργοποιηθεί, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής σήμανσης (RSIRoad Sign Information) ακόμη κι αν η λειτουργία RSI δεν είναι ενεργοποιημένη.
  • Για να σταματήσουν να εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής σήμανσης στην οθόνη του οδηγού, πρέπει να απενεργοποιήσετε τόσο τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας όσο και τις πληροφορίες οδικής σήμανσης.
  • Όταν η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή αλλά οι Πληροφορίες οδικής σήμανσης έχουν απενεργοποιηθεί, δεν ενεργοποιούνται προειδοποιήσεις από τη λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης. Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης πρέπει επίσης να είναι ενεργή, για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις.

Απενεργοποίηση του αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας

Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας:

Πατήστε στο κουμπί στην προβολή λειτουργιών.

ΓΚΡΙ ένδειξη στο κουμπί – το ASL απενεργοποιείται και αντί αυτού ενεργοποιείται το SL.

Προειδοποίηση

Μετά τη μετάβαση από τον ASL στον SL, το αυτοκίνητο δεν ακολουθεί πλέον το όριο ταχύτητας του οδικού σήματος αλλά μόνο την αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα.


Σας βοήθησε αυτό;