Αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 11/15/2021

Περιορισμοί για τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας

Ο αυτόματος περιορισμός ταχύτητας (ASLAutomatic Speed Limiter) πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες ταχύτητας από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης* (RSIRoad Sign Information – RSI) – όχι από τα οδικά σήματα ορίων ταχύτητας που περνά το αυτοκίνητο.

Αν η λειτουργία Πληροφορίες οδικής σήμανσης δεν μπορούν να ερμηνεύσει και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας στα συστήματα υποστήριξης οδηγού, ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε κατάσταση αναμονής και αλλάζει στον κανονικό ρυθμιστή ταχύτητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο οδηγός πρέπει να παρέμβει και να φρενάρει μέχρι την κατάλληλη ταχύτητα.

Ο αυτόματος ρυθμιστής ταχύτητας θα επανενεργοποιηθεί, όταν η λειτουργία Πληροφορίες οδικής σήμανσης μπορεί να ερμηνεύσει ξανά και να παράσχει πληροφορίες ταχύτητας.


Σας βοήθησε αυτό;