Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

4 Αποτελέσματα

Cross Traffic Alert*

Το Cross Traffic Alert (CTA) είναι ένα σύστημα υποστήριξης του οδηγού, επικουρικό του BLIS, και έχει σχεδιαστεί να βοηθά τον οδηγό να ανιχνεύει διερχόμενη κυκλοφορία πίσω από το αυτοκίνητο όταν κινείται με την όπισθεν. Η επιμέρους λειτουργία αυτόματης πέδησης μπορεί να βοηθήσει τον οδηγό να σταματήσει το αυτοκίνητο, αν υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης με όχημα που πέρασε απαρατήρητο.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Ο/η οδηγός έχει την επιλογή να τερματίσει τη λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA).

Μηνύματα για τη λειτουργία Cross Traffic Alert*

Στην οθόνη του οδηγού υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από μηνύματα σχετικά με το Cross Traffic Alert (CTA). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Περιορισμοί της λειτουργίας Cross Traffic Alert*

Η λειτουργία Cross Traffic Alert (CTA) με αυτόματη πέδηση μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιπτώσεις. Η παρέμβαση πέδησης είναι ενεργή σε ταχύτητες κάτω από 15 km/h.