Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας

Στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας (ESCElectronic Stability Control). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα περίπου

Διενεργείται έλεγχος του συστήματος κατά την εκκίνηση του κινητήρα.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Η λυχνία αναβοσβήνει

Το σύστημα ενεργοποιείται.

P5-1946-Electronic Stability Control in Sport Mode

Η λυχνία είναι σταθερά αναμμένη

Το πρόγραμμα Sport είναι ενεργοποιημένο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας – υποβαθμίζεται μερικώς.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Προσωρινά απενεργοπ.

Η λειτουργία του συστήματος έχει προσωρινά υποβαθμιστεί, λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας στα φρένα - η λειτουργία επανενεργοποιείται αυτόματα όταν τα φρένα κρυώσουν.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

ESC

Απαιτείται σέρβις

Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Σταματήστε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος, σβήστε τον κινητήρα και θέστε τον ξανά σε λειτουργία.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμείνει: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;