Μονάδα κάμερας και ραντάρ

Σύμβολα και μηνύματα για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σύμβολα και μηνύματα για τη μονάδα κάμερας και ραντάρ

Ακολουθούν παραδείγματα ορισμένων από τα μηνύματα και των συμβόλων σχετικά με τη μονάδα κάμερας και ραντάρ που μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

Η μονάδα ανίχνευσης εμποδίζεται

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Αν στην οθόνη του οδηγού εμφανιστεί αυτό το σύμβολο και το μήνυμα Αισθητήρ. παρμπρίζ Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου, σημαίνει ότι η μονάδα κάμερας και ραντάρ δεν μπορεί να ανιχνεύσει άλλα οχήματα, δικυκλιστές, πεζούς και μεγαλόσωμα ζώα μπροστά από το αυτοκίνητο και ότι οι λειτουργίες της κάμερας και του ραντάρ του αυτοκινήτου μπορεί να έχουν διακοπεί.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται παραδείγματα πιθανών αιτιών για την εμφάνιση του μηνύματος, μαζί με τις κατάλληλες ενέργειες.

Αιτία

Ενέργεια

Η επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τις μονάδες κάμερας και ραντάρ είναι βρόμικη ή έχει καλυφθεί με πάγο ή χιόνι.

Καθαρίστε τη βρομιά, τον πάγο και το χιόνι από την επιφάνεια του παρμπρίζ μπροστά από τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Η πυκνή ομίχλη και η έντονη βροχόπτωση ή χιονόπτωση μπορεί να εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές η μονάδα δεν λειτουργεί σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή χιονόπτωσης.

Το νερό ή το χιόνι από το οδόστρωμα εκτινάσσεται και εμποδίζει τα σήματα του ραντάρ ή την ορατότητα της κάμερας.

Καμία ενέργεια. Ορισμένες φορές, η μονάδα δεν λειτουργεί όταν το οδόστρωμα είναι πολύ βρεγμένο ή καλυμμένο με χιόνι.

Έχει συσσωρευτεί βρομιά ανάμεσα στην εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ και τη μονάδα κάμερας και ραντάρ.

Επισκεφτείτε ένα συνεργείο για τον καθαρισμό του παρμπρίζ, στην εσωτερική πλευρά του καλύμματος της μονάδας - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Έντονο κόντρα φως

Καμία ενέργεια. Η μονάδα της κάμερας επαναρυθμίζεται αυτόματα όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι πιο ευνοϊκές.

Ελαττωματική κάμερα

P5-1617-Park Assist Camera 360, camera out of order

Αν ένα τμήμα της κάμερας είναι μαύρο και περιέχει αυτό το σύμβολο, σημαίνει ότι η κάμερα δεν λειτουργεί.

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera

Η αριστερή κάμερα του αυτοκινήτου δεν λειτουργεί.

Μαύρο τμήμα κάμερας μπορεί να εμφανίζεται επίσης στις παρακάτω περιπτώσεις, ωστόσο χωρίς το σύμβολο ελαττωματικής κάμερας:

  • ανοικτή πόρτα
  • ανοικτή πόρτα χώρου αποσκευών
  • αναδιπλωμένος εξωτερικός καθρέπτης.

Πίσω κάμερα στάθμευσης

Προειδοποίηση

P5-1717 - Park Assist Camera, warning assistance are switched off

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν κινείστε με την όπισθεν όταν αυτό το σύμβολο είναι αναμμένο, αν υπάρχει προσαρτημένο τρέιλερ, βάση ποδηλάτων ή παρόμοιο σύστημα ηλεκτρικά συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο.

Το σύμβολο ανάβει ως ένδειξη ότι οι πίσω αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης είναι απενεργοποιημένοι και σας προειδοποιούν για την ύπαρξη αντικειμένων.


Σας βοήθησε αυτό;