Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Πληροφοριών οδικής σήμανσης*

Ενημερώθηκε 11/15/2021

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Πληροφοριών οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSIRoad Sign Information) είναι προαιρετική – – ο/η οδηγός έχει την επιλογή να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει αυτή τη λειτουργία.

P5-1507-Road Sign Information symbol

Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία από αυτό το κουμπί στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

  • Φωτισμένο κουμπί – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
  • Σβηστό κουμπί – η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.

Η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης ενεργοποιείται αυτόματα κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

Σημείωση

  • Αν η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας ενεργοποιηθεί, οι πληροφορίες οδικής σήμανσης εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού ακόμη κι αν η λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης δεν είναι ενεργοποιημένη.
  • Για να σταματήσουν να εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής σήμανσης στην οθόνη του οδηγού, πρέπει να απενεργοποιήσετε τόσο τον αυτόματο ρυθμιστή ταχύτητας όσο και τις πληροφορίες οδικής σήμανσης.
  • Όταν η λειτουργία αυτόματου ρυθμιστή ταχύτητας είναι ενεργή αλλά οι Πληροφορίες οδικής σήμανσης έχουν απενεργοποιηθεί, δεν ενεργοποιούνται προειδοποιήσεις από τη λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης. Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης πρέπει επίσης να είναι ενεργή, για να λαμβάνετε προειδοποιήσεις.

Σας βοήθησε αυτό;