Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Προειδοποίηση για όριο ταχύτητας και κάμερες ελέγχου ταχύτητας από τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Προειδοποίηση για όριο ταχύτητας και κάμερες ελέγχου ταχύτητας από τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Οι Πληροφορίες οδικής σήμανσης (RSIRoad Sign Information) περιλαμβάνουν επιμέρους λειτουργίες που μπορούν να προειδοποιήσουν τον οδηγό, αν υπερβεί το όριο ταχύτητας ή αν υπάρχει κάμερα ελέγχου ταχύτητας.

P5-XC90H-1519-Road Sign Information, speed camera information in driver display

Ενδεικτικές πληροφορίες για την κάμερα ελέγχου ταχύτητας και το όριο ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού

Προειδοποίηση για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Η προειδοποίηση ταχύτητας δίδεται με το σύμβολοΤα οδικά σήματα διαφέρουν ανάλογα με κάθε αγορά – αυτό που χρησιμοποιείται εδώ απεικονίζεται χάριν παραδείγματος. στην οθόνη του οδηγού που δείχνει την ισχύουσα ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα να αναβοσβήνει προσωρινά, όταν το όχημα υπερβεί αυτήν την ταχύτητα.

Ενεργοποιείται πάντοτε μια προειδοποίηση ταχύτητας αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας σε συνδυασμό με πληροφορίες για κάμερα ελέγχου ταχύτητας.

Η Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας προειδοποιεί τον/την οδηγό όταν υπερβεί το ισχύον όριο ταχύτητας ή την αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα – αυτή η προειδοποίηση επαναλαμβάνεται κάθε 30 δευτερόλεπτα περίπου εντός του τμήματος του δρόμου που ισχύει το όριο ταχύτητας, εκτός αν ο/η οδηγός μειώσει ταχύτητα.

Μια άλλη προειδοποίηση είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο/η οδηγός μειώσει ταχύτητα τουλάχιστον κατά 5 km/h (3 mph) και στη συνέχεια υπερβεί ξανά το όριο ταχύτητας, ή όταν το αυτοκίνητο εισέλθει σε νέο/διαφορετικό τμήμα δρόμου ή περιοχή με άλλο όριο ταχύτητας.

Σημείωση

Για να ενεργοποιείται ηχητική προειδοποίηση αν υπερβείτε το όριο ταχύτητας, η λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και η επιμέρους λειτουργία Ηχητική προειδοπ σήματος οδικής κυκλοφ να έχει ρυθμιστεί ως On. Τότε ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση, αν το αυτοκίνητο υπερβεί την ταχύτητα που επισημαίνεται από τη λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης στην οθόνη του οδηγού.

Προειδοποίηση για κάμερα ελέγχου ταχύτητας

P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει λειτουργία πληροφοριών οδικής σήμανσης και Sensus Navigation, μπορεί να παράσχει πληροφορίες στην οθόνη του οδηγού για κάμερες ελέγχου ταχύτητας που βρίσκονται παρακάτω στη διαδρομήΟι πληροφορίες για κάμερες ελέγχου ταχύτητας στον χάρτη πλοήγησης δεν είναι διαθέσιμες για όλες τις αγορές/περιοχές..

Αν το αυτοκίνητο υπερβεί το όριο ταχύτητας που έχει ανιχνευτεί, και είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Προειδοποίηση ορίου ταχύτητας, ενεργοποιείται μια προειδοποίηση όταν το αυτοκίνητο πλησιάζει σε κάμερα ελέγχου ταχύτητας, με την προϋπόθεση ότι ο χάρτης πλοήγησης για τη συγκεκριμένη περιοχή είναι ενημερωμένος με πληροφορίες για κάμερες ελέγχου ταχύτητας.

Σημείωση

Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης μιας ηχητικής προειδοποίησης όταν ανιχνεύονται κάμερες ελέγχου ταχύτητας, ανεξάρτητα από την ταχύτητα με την οποία κινείστε και αν έχετε υπερβεί το όριο ταχύτητας, ακόμη κι αν η λειτουργία Ηχητική προειδοπ σήματος οδικής κυκλοφ είναι απενεργοποιημένη.


Σας βοήθησε αυτό;