Πληροφορίες σημάτων οδικής κυκλοφορίας

Πρόγραμμα απεικόνισης για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Πρόγραμμα απεικόνισης για τις Πληροφορίες οδικής σήμανσης*

Η λειτουργία Πληροφοριών οδικής σήμανσης (RSIRoad Sign Information) εμφανίζει τα οδικά σήματα με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το σήμα και την κατάσταση.

P5-1507-Road Sign Information and sign display

ΠαράδειγμαΤα οδικά σήματα εξαρτώνται από την εκάστοτε αγορά - οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες είναι απλώς ενδεικτικές. πληροφοριών ορίου ταχύτητας που ανιχνεύθηκε.

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει οδικό σήμα με υποχρεωτικό όριο ταχύτητας, το σήμα εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού ως σύμβολο μαζί με μια έγχρωμη ένδειξη στο ταχύμετρο.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Sensus Navigation*, εμφανίζονται επίσης πληροφορίες για την ταχύτητα από τον χάρτη, που σημαίνει ότι στην οθόνη του οδηγού μπορεί να εμφανίζονται ή να αλλάζουν οι πληροφορίες για το όριο ταχύτητας χωρίς να έχετε περάσει από σήμα ορίου ταχύτητας.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Εκτός από το σύμβολο ορίου ταχύτητας, μπορεί να εμφανιστεί επίσης ένα πρόσθετο σήμα, όπως "απαγορεύεται η προσπέραση".

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Αν ο οδηγός εισέλθει σε δρόμο στον οποίο υπάρχει σήμα μονόδρομου, το σύμβολο για αυτό το σήμα αναβοσβήνει στην οθόνη του οδηγού ως προειδοποίηση.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Sensus Navigation*, οι πληροφορίες από τον χάρτη χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί αν το αυτοκίνητο κινείται προς λάθος κατεύθυνση.

Ο/η οδηγός μπορεί επίσης να ακούσει μια ηχητική προειδοποίηση όταν κατευθύνεται προς δρόμο που απαγορεύεται η είσοδος, αν η λειτουργία Ηχητική προειδοπ σήματος οδικής κυκλοφ είναι ενεργοποιημένη.

Όριο ταχύτητας ή τέλος αυτοκινητοδρόμου

Όταν η λειτουργία ανιχνεύσει "έμμεσο σήμα ορίου ταχύτητας" που δηλώνει το τέλος του τρέχοντος ορίου ταχύτητας – π.χ. στο τέλος ενός αυτοκινητόδρομου – στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο με το αντίστοιχο οδικό σήμα.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Sensus Navigation*, τα άμεσα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται κανονικά – τα έμμεσα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται μόνο αν στα δεδομένα του χάρτη δεν συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Παράδειγμα έμμεσου σήματος ορίου ταχύτητας:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Τέλος όλων των εμποδίων.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Τέλος αυτοκινητοδρόμου.

Το σύμβολο στην οθόνη οδηγού σβήνει μετά από 10-30 δευτερόλεπτα και παραμένει έτσι, μέχρι το επόμενο σήμα κυκλοφορίας που σχετίζεται με την ταχύτητα.

Αλλαγμένο όριο ταχύτητας

Όταν περνάτε ένα σήμα ορίου ταχύτητας, όταν αλλάζει ένα όριο ταχύτητας, στην οθόνη οδηγού εμφανίζεται ένα σύμβολο με το αντίστοιχο σήμα κυκλοφορίας.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Παράδειγμα σήματος ορίου ταχύτητας.

Το σύμβολο οθόνης οδηγού σβήνει μετά από 5 λεπτά περίπου, μέχρι να περάσετε από το επόμενο σήμα ορίου ταχύτητας.

Αν το αυτοκίνητο διαθέτει Sensus Navigation*, τα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού όταν στα δεδομένα του χάρτη συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για το όριο ταχύτητας για το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, ακόμη κι αν δεν περάσετε από κάποιο άμεσο σήμα ορίου ταχύτητας. Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες στα δεδομένα του χάρτη, το σήμα σβήνει μετά από 3 λεπτά περίπου από την τελευταία φορά που περάσατε από σήμα ορίου ταχύτητας.

Πρόσθετα σήματα

P5-1507-Road Sign Information, example of signs

Παραδείγματα πρόσθετων σημάτων.

Ορισμένες φορές, για τον ίδιο δρόμο υπάρχουν σήματα με διαφορετικά όρια ταχύτητας - τότε ένα πρόσθετο σήμα δείχνει σε ποιες περιπτώσεις ισχύουν τα διαφορετικά όρια ταχύτητας. Το τμήμα του δρόμου μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για ατυχήματα όταν βρέχει ή/και όταν επικρατεί ομίχλη, για παράδειγμα.

Ένα πρόσθετο σήμα που αφορά στη βροχή εμφανίζεται μόνο αν οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ χρησιμοποιούνται.

Αν στο ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ και περάσετε από ένα σήμα ορίου ταχύτητας που συνοδεύεται από σήμα για "τρέιλερ", στην οθόνη του οδηγού θα εμφανιστεί η ενδεικνυόμενη ταχύτητα.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Ορισμένες ταχύτητες ισχύουν μόνο μετά από π.χ. μια συγκεκριμένη απόσταση σε μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας. Η προσοχή του οδηγού εφιστάται στην περίσταση μέσω ενός συμβόλου πρόσθετου σήματος κάτω από το σύμβολο που δείχνει την ταχύτητα. Το πρόσθετο σύμβολο στην οθόνη του οδηγού θα εμφανίσει είτε την ένδειξη “DIST” είτε “TIME”.

Σήμα για "Σχολείο" και "Παιδότοπο"

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for School and Children at play

Αν συμπεριλαμβάνεται ένα προειδοποιητικό σήμα για "Σχολείο" ή "Παιδότοπο" στο χαρτογραφικό υλικόΜόνο σε αυτοκίνητα με Sensus Navigation*. του δορυφορικού συστήματος πλοήγησης, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα σήμα τέτοιου τύπου.


Σας βοήθησε αυτό;