Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Ρυθμιστής ταχύτητας

5 Αποτελέσματα

Ρυθμιστής ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL* ) μπορεί να παρομοιαστεί με ένα αντίστροφο Cruise control - ο/η οδηγός ρυθμίζει την ταχύτητα χρησιμοποιώντας το πεντάλ γκαζιού αλλά δεν μπορεί να υπερβεί ακούσια την προεπιλεγμένη/αποθηκευμένη μέγιστη ταχύτητα του ρυθμιστή ταχύτητας.

Επιλογή και ενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Η λειτουργία ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) πρέπει πρώτα να επιλεγεί και να ενεργοποιηθεί για να μπορέσει να ρυθμιστεί η ταχύτητα.

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) και να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SL* ) έχει συγκεκριμένους γενικούς περιορισμούς.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον ρυθμιστή ταχύτητας (SL* ) και να τον θέσετε σε κατάσταση αναμονής.