Ρυθμιστής ταχύτητας

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ταχύτητας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον ρυθμιστή ταχύτητας (SLSpeed Limiter) και να τον θέσετε εκτός λειτουργίας.

P5-1546-Speed limiter 2, buttons on sterring wheel and overview in driver display

Πατήστε το κουμπί (2) στο τιμόνι.

Το χρώμα του συμβόλου και των ενδεικτικών λυχνιών γίνεται γκρι – ο ρυθμιστής ταχύτητας τίθεται σε κατάσταση αναμονής και ο/η οδηγός μπορεί υπερβεί το προκαθορισμένο όριο ταχύτητας.

Πατήστε το κουμπί (1) ή (3) στο τιμόνι για να μεταβείτε σε άλλη λειτουργία.

Το σύμβολο και η ενδεικτική λυχνία στην οθόνη του οδηγού για τον ρυθμιστή ταχύτητας (4) σβήνουν – τότε η αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα διαγράφεται.


Σας βοήθησε αυτό;