Ρυθμιστής ταχύτητας

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Περιορισμοί για τον ρυθμιστή ταχύτητας

Ο ρυθμιστής ταχύτητας (SLSpeed Limiter) έχει συγκεκριμένους γενικούς περιορισμούς.

Σε απότομες κατηφορικές κλίσεις, η πέδηση του ρυθμιστή ταχύτητας μπορεί να μην επαρκεί και, συνεπώς, το αυτοκίνητο μπορεί να υπερβεί την αποθηκευμένη ανώτατη ταχύτητα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός ειδοποιείται από το μήνυμα Υπέρβαση ορίου ταχύτητας στην οθόνη του οδηγού.

Σημείωση

Σε περίπτωση υπέρβασης της ταχύτητας τουλάχιστον κατά 3 km/h (περίπου 2 mph) θα εμφανιστεί ένα μήνυμα περί υπέρβασης της μέγιστης ταχύτητας.


Σας βοήθησε αυτό;