Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

Εκκίνηση και σβήσιμο του αυτοκινήτου

6 Αποτελέσματα

Ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser)

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το ηλεκτρονικό σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) είναι σύστημα αντικλεπτικής προστασίας που αποτρέπει την εκκίνηση του αυτοκινήτου από τρίτους.

Εκκίνηση του αυτοκινήτου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το αυτοκίνητο εκκινείται από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι, όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στον χώρο επιβατών.

Χρήση της διαδικασίας εκκίνησης με βοηθητικά καλώδια με άλλη μπαταρία

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί, μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία χρησιμοποιώντας την μπαταρία άλλου αυτοκινήτου.

Απενεργοποίηση του αυτοκινήτου.

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας από το κουμπί Start δίπλα στο τιμόνι.

Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.

Επιλογή θέσης διακόπτη ανάφλεξης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα/θέσεις και με αυτό τον τρόπο καθίστανται διαθέσιμες διαφορετικές λειτουργίες.