Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Εκτός από το ρεζερβουάρ, όπως σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο διαθέτει μια επαναφορτιζόμενη υβριδική μπαταρία, τύπου ιόντων λιθίου.

Η υβριδική μπαταρία φορτίζει μέσω ενός καλωδίου φόρτισης που βρίσκεται σε έναν αποθηκευτικό χώρο στον χώρο αποσκευών.

Σημείωση

Η Volvo συνιστά τη χρήση καλωδίου φόρτισης σύμφωνα με το IEC 62196 και IEC 61851 που υποστηρίζει την παρακολούθηση θερμοκρασίας.

Ο χρόνος που χρειάζεται η υβριδική μπαταρία μέχρι να φορτιστεί εξαρτάται από το ρεύμα φόρτισης, που χρησιμοποιείται.

Σημείωση

Η ισχύς της υβριδικής μπαταρίας μειώνεται ελαφρά με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση, που σημαίνει ότι μπορεί έτσι να αυξηθεί η χρήση του βενζινοκινητήρα και, συνεπώς, η κατανάλωση καυσίμου.

Προειδοποίηση

Η αντικατάσταση της υβριδικής μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε συνεργείο - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Λαβή καλωδίου φόρτισης και υποδοχή φόρτισης

P5-2017-XC40H - Charging

Λαβή καλωδίου φόρτισης και υποδοχή φόρτισης.

Η κατάσταση φόρτισης επισημαίνεται με τρεις τρόπους:

  • Ενδεικτικές λυχνίες στη μονάδα ελέγχου του καλωδίου φόρτισης.
  • Ενδεικτική λυχνία στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.
  • Εικόνα και κείμενο στην οθόνη του οδηγού.

Η μπαταρία εκκίνησης φορτίζεται όταν φορτίζεται η υβριδική μπαταρία και η φόρτιση τερματίζεται όταν η υβριδική μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

Αν η θερμοκρασία της υβριδικής μπαταρίας είναι χαμηλότερη από -10 ºC (14 ºF) ή πάνω από 40 ºC (104 ºF), αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου έχουν αλλάξει ή είναι μη διαθέσιμες, διότι η ισχύς των υβριδικών μπαταριών μειώνεται όταν βρίσκονται έξω από αυτό το εύρος θερμοκρασίας.

Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι εφικτή αν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. Αν τότε επιλεγεί το πρόγραμμα οδήγησης PURE, τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Πινακίδα στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι της υποδοχής φόρτισης

P5P6-2017-All-Decal inside charging lid

Χρησιμοποιείτε φόρτιση εγκεκριμένη για χρήση στο αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον κωδικόΜπορείτε να βρείτε τους κωδικούς που πληρούν το πρότυπο CEN EN 17186 στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι της υποδοχής φόρτισης. που αναγράφεται στην εσωτερική πλευρά στο πορτάκι της υποδοχής φόρτισης.

Φόρτιση με σταθερή μονάδα ελέγχου σύμφωνα με τη λειτουργία 3

Ευρωπαϊκό πρότυπο - EN 61851-1.

Σε ορισμένες αγορές η μονάδα ελέγχου τοποθετείται με σταθμό φόρτισης συνδεδεμένο στο κύκλωμα τροφοδοσίας από το κύριο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση το καλώδιο φόρτισης δεν έχει δική του μονάδα ελέγχου. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης του σταθμού και ακολουθήστε τις οδηγίες στον σταθμό φόρτισης.

Ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση

P5-1717-ALL hybrid-Hybrid meter charging change values

Ένδειξη στην οθόνη του οδηγού κατά την ανάκτηση ενέργειας.

Η ενέργεια ανακτάται στην μπαταρία όταν στο πεντάλ φρένων ασκείται ελαφρά πίεση ή κατά την πέδηση από τον κινητήρα.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλα τα προγράμματα οδήγησης μαζί με τη θέση D ή B του επιλογέα ταχυτήτων.


Σας βοήθησε αυτό;