Φρένα

Αυτόματη πέδηση σε στάση

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αυτόματη πέδηση σε στάση

Αυτόματη πέδηση σε στάση (Auto hold) σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να αφήσει το πεντάλ φρένων ενώ η πέδηση εξακολουθεί να επενεργεί όταν το αυτοκίνητο σταματήσει σε φανάρι ή σε διασταύρωση.

Όταν το αυτοκίνητο έρθει σε στάση, τα φρένα επενεργούν αυτόματα. Η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το ποδόφρενο είτε το χειρόφρενο για να συγκρατήσει το αυτοκίνητο σταματημένο και λειτουργεί σε όλες τις κλίσεις εδάφους. Κατά την εκκίνηση από στάση, τα φρένα αποσυμπλέκονται αυτόματα αν ο οδηγός φορά τη ζώνη ασφαλείας ή/και αν η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή.

Σημείωση

Όταν φρενάρετε για να σταματήσετε σε έδαφος με ανηφορική ή κατηφορική κλίση, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων λίγο πιο δυνατά πριν το αφήσετε, για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητο δεν θα κυλήσει.

Το χειρόφρενο ενεργοποιείται αν

  • τεθεί εκτός λειτουργίας το αυτοκίνητο
  • ανοίξει η πόρτα του οδηγού
  • απασφαλίσει η ζώνη ασφαλείας του οδηγού
  • το αυτοκίνητο παραμείνει σταματημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα (5-10 λεπτά).

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1507 Symbol Auto hold

Η λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία χρησιμοποιεί το ποδόφρενο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο.

P5-1507 Symbol Park brake

Η λυχνία ανάβει όταν η λειτουργία χρησιμοποιεί το χειρόφρενο για να διατηρήσει το αυτοκίνητο σταματημένο.


Σας βοήθησε αυτό;