Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Κιβώτιο ταχυτήτων

9 Αποτελέσματα

Λειτουργία Kick-down

Το kick-down μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση π.χ. κατά την προσπέραση.

Λειτουργία Launch*

Η λειτουργία Launch μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση από στάση. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα παρακάτω προγράμματα οδήγησης: Hybrid, Constant AWD, Power και Individual.

Κιβώτιο ταχυτήτων

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί μέρος του συστήματος μετάδοσης κίνησης (μετάδοση ισχύος) του αυτοκινήτου ανάμεσα στον κινητήρα και τους κινητήριους τροχούς. Η λειτουργία που επιτελεί το κιβώτιο ταχυτήτων είναι να αλλάζει τη σχέση μετάδοσης ανάλογα με την ταχύτητα και τις ανάγκες ισχύος.

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Η επιλογή των σχέσεων πραγματοποιείται αυτόματα έτσι, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή σχέσεων στην ηλεκτροκίνηση

Ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν σχετικά με την αλλαγή σχέσεων κατά την ηλεκτροκίνηση.

Αλλαγή σχέσης με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Για να αλλάξετε σχέση, πιέστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα εμπρός ή προς τα πίσω ή προς το πλάι για χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων.

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Αν σημειωθεί βλάβη στο κιβώτιο ταχυτήτων, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα.

Αναστολέας μοχλού επιλογής ταχυτήτων

Ο αναστολέας αλλαγής ταχυτήτων αποτρέπει την ακούσια αλλαγή σχέσεων στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.

Ένδειξη αλλαγής σχέσεων

Η ένδειξη αλλαγής σχέσεων στην οθόνη του οδηγού δείχνει την τρέχουσα σχέση κατά τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να επιλεχθεί η επόμενη σχέση για βέλτιστη οικονομία καυσίμου.