Κιβώτιο ταχυτήτων

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων

Η επιλογή των σχέσεων πραγματοποιείται αυτόματα έτσι, ώστε να μπορείτε να οδηγείτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία. Το κιβώτιο ταχυτήτων διαθέτει επίσης λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.

P6-1917-XC40H-Crystal gear shifter with driver display info

Επισκόπηση του επιλογέα ταχυτήτων και της ένδειξης σχέσεων στην οθόνη του οδηγού.

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται η επιλεγμένη θέση του επιλογέα ταχυτήτων:

P, R, N, D ή B.


Σας βοήθησε αυτό;