Κοτσαδόρος και τρέιλερ

Εκτεινόμενοι/πτυσσόμενοι κοτσαδόροι*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Εκτεινόμενοι/πτυσσόμενοι κοτσαδόροι*

Ο πτυσσόμενος κοτσαδόρος μπορεί να συμπτυχθεί ή να εκταθεί με ευκολία, ανάλογα με την περίσταση. Συμπτυγμένος ο κοτσαδόρος είναι τελείως κρυμμένος.

Προειδοποίηση

Ακολουθείτε τις οδηγίες για τη σύμπτυξη και την επέκταση του κοτσαδόρου προσεκτικά.

Προειδοποίηση

Μην πατάτε το κουμπί έκτασης/σύμπτυξης, αν στον κοτσαδόρο υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ ή αξεσουάρ.

Επέκταση του κοτσαδόρου

Προειδοποίηση

Μην στέκεστε κοντά στον προφυλακτήρα στο κέντρο πίσω από το αυτοκίνητο κατά την επέκταση του κοτσαδόρου.

P6-1746-XC40-Swivable towbar switch in trunk

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Στην πίσω δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών, υπάρχει ένα κουμπί για την έκταση/σύμπτυξη του κοτσαδόρου. Η λειτουργία έκτασης είναι ενεργή, όταν η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί είναι αναμμένη σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

Πατήστε και αφήστε το κουμπί - η έκταση του κοτσαδόρου μπορεί να μην αρχίσει, αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

P5-1507 Swivable tow bar folding

Ο κοτσαδόρος εκτείνεται προς τα έξω και κάτω στη θέση απασφάλισης - η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Ο κοτσαδόρος είναι έτοιμος να συνεχίσει να μετακινείται προς τη θέση ασφάλισης.

P5-1507 Swivable tow bar fully folded

Μετακινήστε τον κοτσαδόρο στην τερματική του θέση, όπου ασφαλίζει στη θέση του - η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

Ο κοτσαδόρος είναι έτοιμος για χρήση.

Σημαντικό

Όταν ο κοτσαδόρος έχει ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί και έχει μετακινηθεί στη θέση απασφάλισης:

Περιμένετε τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο κοτσαδόρος να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης. Αν ο κοτσαδόρος δεν παραμείνει στη θέση ασφάλισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και προσπαθήστε ξανά.

Μην κλωτσάτε τον κοτσαδόρο.

Προειδοποίηση

Φροντίστε να στερεώστε το συρματόσχοινο ασφαλείας του τρέιλερ στο σχετικό βραχίονα.

Σημείωση

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται μετά από λίγο και η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Το σύστημα επανενεργοποιείται αν κλείσετε και ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Αυτό ισχύει κατά τη σύμπτυξη ή την έκταση του κοτσαδόρου.

Αν το αυτοκίνητο ανιχνεύσει ηλεκτρικά συνδεδεμένο τρέιλερ, η ενδεικτική λυχνία σταματά να μένει σταθερά αναμμένη.

Σύμπτυξη του κοτσαδόρου

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι στον ρευματοδότη δεν υπάρχει τοποθετημένο βύσμα ή αντάπτορας, όταν ο κοτσαδόρος συμπτύσσεται.

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Πατήστε και αφήστε το κουμπί στην πίσω δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών - η σύμπτυξη μπορεί να μην αρχίσει αν πατήσετε το κουμπί παρατεταμένα.

Ο κοτσαδόρος χαμηλώνει αυτόματα στη θέση απασφάλισης - η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retract)

Ασφαλίστε τον κοτσαδόρο, μετακινώντας τον πίσω στη θέση σύμπτυξης, όπου ασφαλίζει.

Η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει σταθερά αναμμένη, αν ο κοτσαδόρος συμπτυχθεί σωστά.

P5-1507 Swivable towbar and tow bar switch (retracted)

Σημαντικό

Όταν ο κοτσαδόρος έχει ενεργοποιηθεί πατώντας το κουμπί και έχει μετακινηθεί στη θέση απασφάλισης:

Περιμένετε τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρι ο κοτσαδόρος να μετακινηθεί στη θέση ασφάλισης. Αν ο κοτσαδόρος δεν παραμείνει στη θέση ασφάλισης, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμη και προσπαθήστε ξανά.

Μην κλωτσάτε τον κοτσαδόρο.


Σας βοήθησε αυτό;