Κοτσαδόρος και τρέιλερ

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου

Κατά τη σύνδεση ρυμουλκούμενου - ελέγξτε αν όλα τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν πριν την αναχώρηση.

Φλας και φώτα φρένων στο ρυμουλκούμενο

Αν έχει καεί ένα ή περισσότερα από τα φλας ή τα φώτα φρένων του τρέιλερ, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται μια λυχνία και ένα μήνυμα. Τα υπόλοιπα φώτα πρέπει να ελέγχονται από τον οδηγό χειροκίνητα πριν αρχίσει να οδηγεί.

Λυχνία

Μήνυμα

P5-XC90H-1519-Trailer turn indicator
  • Φλας τρέιλερ Βλάβη δεξιού φλας
  • Φλας τρέιλερ Βλάβη αριστερού φλας
P5-XC90H-1519-Trailer brake light
  • Φως φρέν. τρέιλερ Βλάβη

Αν οποιοσδήποτε λαμπτήρας των φλας του ρυμουλκούμενου είναι καμμένος, η ένδειξη των φλας στην οθόνη του οδηγού θα αναβοσβήνει πιο γρήγορα από το κανονικό.

Πίσω φως ομίχλης στο τρέιλερ

Όταν συνδέετε το τρέιλερ, το πίσω φως ομίχλης μπορεί να μην ανάψει στο αυτοκίνητο - σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία για το πίσω φως ομίχλης μεταβαίνει στο τρέιλερ. Όταν το πίσω φως ομίχλης ενεργοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το τρέιλερ διαθέτει πίσω φως ομίχλης, για να ταξιδέψετε με ασφάλεια.

Έλεγχος φώτων ρυμουλκούμενου*

Αυτόματος έλεγχος

Μόλις συνδεθεί ηλεκτρικά ένα τρέιλερ, μπορείτε να ελέγξετε αν τα φώτα του τρέιλερ λειτουργούν μέσω της αυτόματης ενεργοποίησης φώτων. Η λειτουργία βοηθά τον οδηγό να ελέγχει αν τα φώτα του ρυμουλκούμενου λειτουργούν, πριν ξεκινήσει.

Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για να εκτελεστεί ο έλεγχος.

Όταν υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ στον κοτσαδόρο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται το μήνυμα Αυτόματος έλεγχος φωτός τρέιλερ.

Επιβεβαιώστε το μήνυμα πατώντας στο κουμπί O στα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Ο έλεγχος φώτων αρχίζει.

Βγείτε από το αυτοκίνητο για να ελέγξετε αν λειτουργούν τα φώτα.

Όλα τα φώτα του τρέιλερ αρχίζουν να αναβοσβήνουν - τότε τα φώτα ανάβουν ένα κάθε φορά.

Βεβαιωθείτε οπτικά ότι όλα τα φώτα στο ρυμουλκούμενο λειτουργούν.

Μετά από ένα λεπτό, όλα τα φώτα στο ρυμουλκούμενο αναβοσβήνουν ξανά.

Ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.

Απενεργοποίηση του αυτόματου ελέγχου

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου ελέγχου στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε My CarΦώτα και Φωτισμός.

Αποεπιλέξτε το Αυτόματος έλεγχος φωτός τρέιλερ.

Χειροκίνητος έλεγχος

Αν ο αυτόματος έλεγχος είναι απενεργοποιημένος, τότε μπορείτε να αρχίσετε τον έλεγχο χειροκίνητα.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε My CarΦώτα και Φωτισμός.

Επιλέξτε Χειροκίνητος έλεγχος φωτός τρέιλερ.

Ο έλεγχος φώτων αρχίζει. Βγείτε από το αυτοκίνητο για να ελέγξετε αν λειτουργούν τα φώτα.


Σας βοήθησε αυτό;