Κοτσαδόρος και τρέιλερ

Trailer Stability Assist*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Trailer Stability Assist*

Ο ρόλος της λειτουργίας Trailer Stability Assist (TSATrailer Stability Assist), που αποτελεί μέρος του Συστήματος ευστάθειας ESCElectronic Stability Control, είναι να σταθεροποιεί το αυτοκίνητο με προσαρτημένο τρέιλερ, όταν αρχίσει να διπλώνει. Η λειτουργία διατίθεται με την τοποθέτηση του κοτσαδόρου, απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

Αιτίες για το κοσκίνισμα

Το φαινόμενο του "κοσκινίσματος" μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε συνδυασμό αυτοκινήτου/ρυμουλκούμενου. Το "κοσκίνισμα" συνήθως παρουσιάζεται σε υψηλές ταχύτητες. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος κάτι τέτοιο να συμβεί και σε χαμηλότερες ταχύτητες, αν το τρέιλερ είναι υπερφορτωμένο ή αν το φορτίο δεν είναι σωστά κατανεμημένο, π.χ. αν έχει τοποθετηθεί πολύ πίσω.

Για να παρουσιαστεί "κοσκίνισμα", πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες, π.χ.:

  • Όταν το αυτοκίνητο με το ρυμουλκούμενο υπόκεινται σε ξαφνικό και ισχυρό πλευρικό άνεμο.
  • Όταν το αυτοκίνητο με το ρυμουλκούμενο κινείται σε ανώμαλο οδόστρωμα ή πέσει σε λακκούβα.
  • Απότομες κινήσεις του τιμονιού.

Εάν αρχίσει το "κοσκίνισμα", μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να διορθωθεί. Αυτό δυσκολεύει το χειρισμό του συνδυασμού αυτοκινήτου/ρυμουλκούμενου και υπάρχει κίνδυνος, για παράδειγμα, να καταλήξετε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας ή να βγείτε από το δρόμο.

Λειτουργία Trailer Stability Assist

Η λειτουργία Trailer Stability Assist παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις του αυτοκινήτου, ιδίως τις πλευρικές κινήσεις. Εάν ανιχνευτεί "κοσκίνισμα", οι μπροστινοί τροχοί φρενάρουν μεμονωμένα. Αυτό γίνεται για να σταθεροποιηθεί ο συνδυασμός αυτοκινήτου/ρυμουλκούμενου. Αυτό συνήθως επαρκεί, για να ανακτήσει ο οδηγός τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Αν η δίπλωση δεν αντιμετωπιστεί την πρώτη φορά που παρεμβαίνει η λειτουργία Trailer Stability Assist, ο συνδυασμός αυτοκινήτου/τρέιλερ φρενάρει με όλους τους τροχούς και η ισχύς του κινητήρα μειώνεται. Μόλις το κοσκίνισμα αντιμετωπιστεί σταδιακά και ο συνδυασμός αυτοκινήτου/ρυμουλκούμενου σταθεροποιηθεί και πάλι, το σύστημα σταματά τη διόρθωση και ο οδηγός έχει ξανά τον πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου.

Σημείωση

Η λειτουργία ευστάθειας απενεργοποιείται αν ο οδηγός επιλέξει να ενεργοποιήσει το Λειτουργία Sport ESC από το σύστημα του μενού στην κεντρική οθόνη.

Η λειτουργία Trailer Stability Assist ενδέχεται να μην επενεργήσει, αν ο οδηγός χειρίζεται απότομα το τιμόνι προσπαθώντας να διορθώσει τη δίπλωση, διότι σε μια τέτοια περίπτωση το σύστημα δεν μπορεί να προσδιορίσει αν η δίπλωση προκαλείται από το τρέιλερ ή από τον οδηγό.

P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Όταν το Trailer Stability Assist (TSA) βρίσκεται σε λειτουργία, η λυχνία ESC αναβοσβήνει στην οθόνη του οδηγού.

Σημείωση

Σε περίπτωση εκ των υστέρων τοποθέτησης κοτσαδόρου, απαιτείται ενημέρωση του λογισμικού του αυτοκινήτου - απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;