Ποδόφρενο

Φρένο

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Φρένο

Το ποδόφρενο αποτελεί μέρος του συστήματος πέδησης.

Το αυτοκίνητο διαθέτει δύο κυκλώματα φρένων. Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα φρένων, το πεντάλ φρένων μπορεί να συμπλέκεται πιο χαμηλά. Θα πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένου πιο δυνατά, για να επιτευχθεί η κανονική δύναμη πέδησης.

Προειδοποίηση

Το σερβόφρενο λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία το ηλεκτρομοτέρ ή ο κινητήρας εσωτερικής καύσης.

Αν πατήσετε το ποδόφρενο όταν το αυτοκίνητο είναι απενεργοποιημένο, πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων περισσότερο από ό,τι συνήθως και πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Κατά την οδήγηση σε ορεινές περιοχές ή με μεγάλο φορτίο, πρέπει να αποφεύγετε την υπερβολική χρήση των φρένων, χρησιμοποιώντας την πέδηση από τον κινητήρα στη λειτουργία αλλαγής σχέσεων B.

Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών

Το αυτοκίνητο διαθέτει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, (ABSAnti-lock Braking System), που δεν επιτρέπει στους τροχούς να μπλοκάρουν κατά την πέδηση και συμβάλλει ώστε να μη χάσετε τον έλεγχο του οχήματος. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ενδέχεται να αισθανθείτε κραδασμούς στο πεντάλ φρένου, το οποίο είναι φυσιολογικό.

Μόλις το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία και ο οδηγός αφήσει το πεντάλ φρένων, πραγματοποιείται αυτόματα ένας σύντομος έλεγχος στο σύστημα ABS. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ένας πρόσθετος αυτόματος έλεγχος του συστήματος όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι χαμηλή. Ο έλεγχος γίνεται αισθητός με τη μορφή δονήσεων στο πεντάλ φρένων.

Η ελαφρά πέδηση φορτίζει την υβριδική μπαταρία

Κατά την ελαφρά πέδηση χρησιμοποιείται η πέδηση κινητήρα του ηλεκτρομοτέρ. Τότε η κινητική ενέργεια του αυτοκινήτου μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας. Η φόρτιση της μπαταρίας με την πέδηση από το ηλεκτρομοτέρ επισημαίνεται στην οθόνη του οδηγού.

P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, meter charging

Στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένδειξη φόρτισης κατά την πέδηση από το ηλεκτρομοτέρ.

Αυτή η λειτουργία είναι ενεργή όταν η ταχύτητα του αυτοκινήτου κυμαίνεται μεταξύ 150-5 km/h (93-3 mph). Σε περίπτωση δυνατού φρεναρίσματος, καθώς και όταν η ταχύτητα κυμαίνεται έξω από αυτό το εύρος, η πέδηση συνεπικουρείται από το υδραυλικό σύστημα πέδησης. Η οθόνη οδηγού το υποδεικνύει αυτό με τον δείκτη να είναι κάτω στην κόκκινη ζώνη.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

Λυχνία

Ερμηνεία

P5-1507 Symbol Brake red

Ελέγξτε την στάθμη υγρού φρένων. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, συμπληρώστε υγρό φρένων και ελέγξτε ποια είναι η αιτία απώλειας υγρού φρένων.

P5-1507 Symbol Brake warning

Βλάβη στον αισθητήρα πεντάλ.

P5-1507 Symbol ABS brake

Σταθερά αναμμένη επί 2 δευτερόλεπτα όταν ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία: Αυτόματος έλεγχος λειτουργίας.

Σταθερά αναμμένη περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα: Βλάβη στο σύστημα ABS. Το κανονικό σύστημα φρένων του αυτοκινήτου εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλά χωρίς τη λειτουργία ABS.

P5-1546-XC90-Brake pedal symbol

Αν εμφανιστεί το μήνυμα Πεντάλ φρένων Τα χαρ/κά άλλαξαν Απαιτείται σέρβις, το σύστημα "Brake-by-wire" απενεργοποιείται. Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρένων περισσότερο από ό,τι συνήθως και πιο δυνατά για να φρενάρει το αυτοκίνητο.

Προειδοποίηση

Αν ανάψουν οι προειδοποιητικές λυχνίες βλάβης φρένων και η λυχνία βλάβης ABS ταυτόχρονα, σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα φρένων.

  • Αν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων είναι κανονική, οδηγήστε προσεκτικά μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο για έλεγχο του συστήματος πέδησης - συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.
  • Εάν η στάθμη στο δοχείο υγρού φρένων βρίσκεται κάτω από την ένδειξη MIN, μη συνεχίσετε να οδηγείτε εάν πρώτα δεν συμπληρώσετε υγρό φρένων. Η αιτία της απώλειας υγρού φρένων πρέπει να διερευνηθεί.

Σας βοήθησε αυτό;