Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Προγράμματα οδήγησης

7 Αποτελέσματα

Πέδηση με ανάκτηση ισχύος*

Το αυτοκίνητο ανακτά την κινητική ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων.

Hold και Charge

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ενώ οδηγείτε. Αυτό είναι εφικτό με τις λειτουργίες Hold και Charge.

Προγράμματα οδήγησης

Η επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης επηρεάζει τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου για να βελτιωθεί η οδηγική εμπειρία και να διευκολυνθεί η οδήγηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Αλλαγή προγράμματος οδήγησης

Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες οδηγικές συνθήκες.Αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης, χρησιμοποιώντας το κουμπί στην κεντρική κονσόλα.

Κατανομή ενέργειας χρησιμοποιώντας δεδομένα χάρτη*

Στη θέση οδήγησης Hybrid, το αυτοκίνητο παίρνει κίνηση τόσο από ηλεκτρομοτέρ όσο και από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν έχει επιλεγεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης*, η λειτουργία Predictive Efficiency* κατανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την απόσταση που θα διανυθεί χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του χάρτη.

Λειτουργία Launch*

Η λειτουργία Launch μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση από στάση. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα παρακάτω προγράμματα οδήγησης: Hybrid, Constant AWD, Power και Individual.

Αυτονομία

Η αυτονομία του αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.