Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

XC40 Recharge Plug-in Hybrid
2021

Προγράμματα οδήγησης

7 Αποτελέσματα

Πέδηση με ανάκτηση ισχύος*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Το αυτοκίνητο ανακτά την κινητική ενέργεια κατά την πέδηση, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίμου και οι εκπομπές καυσαερίων.

Hold και Charge

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ενώ οδηγείτε. Αυτό είναι εφικτό με τις λειτουργίες Hold και Charge.

Προγράμματα οδήγησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης επηρεάζει τα οδηγικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου για να βελτιωθεί η οδηγική εμπειρία και να διευκολυνθεί η οδήγηση σε συγκεκριμένες καταστάσεις.

Αλλαγή προγράμματος οδήγησης*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Επιλέξτε το πρόγραμμα οδήγησης που είναι προσαρμοσμένο στις τρέχουσες οδηγικές συνθήκες.Αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης, χρησιμοποιώντας το κουμπί στην κεντρική κονσόλα.

Κατανομή ενέργειας χρησιμοποιώντας δεδομένα χάρτη*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Στη θέση οδήγησης Hybrid, το αυτοκίνητο παίρνει κίνηση τόσο από ηλεκτρομοτέρ όσο και από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αν έχει επιλεγεί ένας προορισμός στο σύστημα πλοήγησης, η λειτουργία Predictive Efficiency κατανέμει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την απόσταση που θα διανυθεί χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του χάρτη.

Λειτουργία Launch*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η λειτουργία Launch μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτείται μέγιστη επιτάχυνση από στάση. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα παρακάτω προγράμματα οδήγησης: Hybrid, Constant AWD, Power και Individual.

Αυτονομία

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Η αυτονομία του αυτοκινήτου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Η δυνατότητα για μεγάλη αυτονομία διαφέρει ανάλογα με την περίσταση και τις συνθήκες στις οποίες οδηγείται το αυτοκίνητο.