Προγράμματα οδήγησης

Hold και Charge

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Hold και Charge

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι χρήσιμο να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της υβριδικής μπαταρίας ενώ οδηγείτε. Αυτό είναι εφικτό με τις λειτουργίες Hold και Charge.

Οι λειτουργίες Hold και Charge είναι διαθέσιμες σε όλα τα προγράμματα οδήγησης. Οι λειτουργίες ακυρώνονται, αν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα οδήγησης Pure.

Ενεργοποίηση των λειτουργιών Hold και Charge

Οι λειτουργίες ενεργοποιούνται στην προβολή λειτουργιών της κεντρικής οθόνης.

Hold

P5-1646-x90 hybrid-function button Hold in centerdisplay

Διατήρ ισχ μπαταρ για μεταγεν χρήση.

Η λειτουργία διατηρεί το φορτίο της υβριδικής μπαταρίας για την ηλεκτροκίνηση και αποθηκεύει τη διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια για μεταγενέστερη χρήση.

Το αυτοκίνητο λειτουργεί όπως και για την κανονική υβριδική λειτουργία με αποφορτισμένη μπαταρία όπου, εκτός από την αξιοποίηση της ενέργειας που ανακτάται από την πέδηση, για παράδειγμα, το αυτοκίνητο εκκινεί τον κινητήρα εσωτερικής καύσης πιο συχνά για να διατηρηθεί το φορτίο στην μπαταρία.

Charge

P5-1646-x90 hybrid-function button Charge in centerdisplay

Ο κινητ φορτίζει την υβριδ μπαταρ.

Η λειτουργία φορτίζει την υβριδική μπαταρία με υποβοήθηση από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, ώστε να χρησιμοποιήσει περισσότερο την ηλεκτροκίνηση αργότερα.

Λυχνίες στην οθόνη του οδηγού

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Το σύμβολο εμφανίζεται στον δείκτη υβριδικής μπαταρίας, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Hold.

P5-1717-XC60H-CHARGE symbol in hybrid battery gauge

Το σύμβολο εμφανίζεται στον δείκτη υβριδικής μπαταρίας, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Charge.


Σας βοήθησε αυτό;