Συστάσεις κατά την οδήγηση

Βοήθεια κατά την εκκίνηση σε έδαφος

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Βοήθεια κατά την εκκίνηση σε έδαφος

Η υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (HSAHill Start Assist) δεν επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κυλίσει προς τα πίσω κατά την εκκίνηση σε έδαφος με ανηφορική κλίση. Κατά την κίνηση με την όπισθεν σε ανηφόρα, δεν επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κυλίσει προς τα εμπρός.

Η λειτουργία σημαίνει ότι η πίεση στο πεντάλ στο σύστημα πέδησης διατηρείται επί αρκετά δευτερόλεπτα αφότου μετακινήσετε το πόδι σας από το πεντάλ φρένων στο πεντάλ γκαζιού.

Η λειτουργία προσωρινής πέδησης απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή όταν ο οδηγός ξεκινήσει.

Η Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα ενεργοποιείται όταν σταματάτε σε επιφάνεια με μεγάλη κλίση. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη ακόμη κι όταν η λειτουργία για την αυτόματη πέδηση σε στάση (Auto hold) είναι απενεργοποιημένη.


Σας βοήθησε αυτό;