Αποθηκευτικός χώρος και χώρος επιβατών

Άδειασμα του σταχτοδοχείου*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Άδειασμα του σταχτοδοχείου*

Όταν το αυτοκίνητο διαθέτει αναπτήρα, στην επιμήκη κονσόλα υπάρχει ένα αποσπώμενο σταχτοδοχείο.

P6-1917-XC40/H-Ashtray

Αποσπάστε το σταχτοδοχείο, τραβώντας το ευθεία πάνω και αδειάστε το.

Επανατοποθετήστε το σταχτοδοχείο στην επιμήκη κονσόλα.

Προειδοποίηση

Προσέχετε όταν υπάρχει καύτρα ή στάχτη, για να μην προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μην τραυματιστούν οι επιβάτες, για παράδειγμα. Σβήνετε τα τσιγάρα μόνο στο σταχτοδοχείο.


Σας βοήθησε αυτό;