Δίχτυ ασφαλείας, πλέγμα ασφαλείας και κάλυμμα χώρου αποσκευών

Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Τοποθέτηση και αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας*

Το δίχτυ ασφαλείας δεν επιτρέπει στο φορτίο να εκτιναχθεί προς τα εμπρός στον χώρο επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος.

Το δίχτυ ασφαλείας τοποθετείται σε τέσσερα σημεία στερέωσης.

P6-1746-XC40- Safety net overview

Για λόγους ασφαλείας, το δίχτυ ασφαλείας πρέπει να είναι πάντοτε στερεωμένο και ασφαλισμένο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Το δίκτυ είναι κατασκευασμένο από ισχυρό νάιλον και μπορεί να στερεωθεί σε δύο διαφορετικές θέσεις στο αυτοκίνητο:

  • Πίσω θέση τοποθέτησης - πίσω από το πίσω κάθισμα.
  • Μπροστινή θέση τοποθέτησης - πίσω από τα μπροστινά καθίσματα.

Προειδοποίηση

Το φορτίο στο χώρο αποσκευών πρέπει να είναι καλά στερεωμένο, και επίσης να έχει χρησιμοποιηθεί και τοποθετηθεί σωστά ένα δίχτυ ασφαλείας.

Τοποθέτηση του διχτυού ασφαλείας

Προειδοποίηση

Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι τα επάνω σημεία στερέωσης του διχτυού ασφαλείας έχουν τοποθετηθεί σωστά και οι ιμάντες τάνυσης έχουν στερεωθεί κατάλληλα.

Εάν το δίχτυ ασφαλείας έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση

Χάρη στην εμπρόσθια τοποθέτηση, το δίχτυ ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί πολύ εύκολα από τις πίσω πόρτες.

Ξετυλίξτε το δίχτυ ασφαλείας με τα επάνω άγκιστρα στερέωσης στραμμένα προς τα πάνω.

Στερεώστε το ένα άγκιστρο στερέωσης του διχτιού στο μπροστινό ή το πίσω σημείο στερέωσης της οροφής, με τις ασφάλειες των ιμάντων στερέωσης στραμμένες προς το μέρος σας.

Αφαιρέστε τα άγκιστρα ρουχισμού από τη βάση οροφής, γυρίζοντας τα κατά ένα τέταρτο της περιστροφής δεξιά στην αριστερή πλευρά και κατά ένα τέταρτο της περιστροφής αριστερά στη δεξιά πλευρά αντίστοιχα.

P6-1746-XC40-coat hook

Ισχύει για την αριστερή πλευρά.

Στερεώστε το δεύτερο άγκιστρο στερέωσης του διχτυού στο στήριγμα της οροφής στην απέναντι πλευρά.

Προσέξτε να πιέσετε τα άγκιστρα συγκράτησης του διχτιού προς τα εμπρός στην μπροστινή τερματική θέση κάθε σημείου στερέωσης στην οροφή.

P6-1746-XC40- Safety net rear position installation

Πίσω σημείο τοποθέτησης.

Για το πίσω σημείο τοποθέτησης:

Με το δίχτυ τοποθετημένο στα πίσω σημεία στερέωσης στην οροφή, αγκιστρώστε τους ιμάντες τάνυσης του διχτυού ασφαλείας στους μπροστινούς κρίκους συγκράτησης φορτίου στον χώρο αποσκευών.

P6-1746-XC40- Safety net front position installation

Μπροστινό σημείο τοποθέτησης.

Για το μπροστινό σημείο τοποθέτησης:

Με το δίχτυ τοποθετημένο στα μπροστινά σημεία στερέωσης στην οροφή, αγκιστρώστε τους ιμάντες στερέωσης στους ακριανούς κρίκους στην πίσω πλευρά των οδηγών των καθισμάτων - η διαδικασία είναι ευκολότερη εάν οι πλάτες των καθισμάτων βρίσκονται στην όρθια θέση και τα καθίσματα έχουν μετακινηθεί ελαφρώς προς τα εμπρός.

Προσέξτε ώστε να μην πιέσετε δυνατά το κάθισμα και την πλάτη του καθίσματος κόντρα στο δίχτυ, όταν τραβήξετε ξανά προς τα πίσω το κάθισμα/την πλάτη του καθίσματος - μετακινήστε το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος τόσο, όσο χρειάζεται μέχρι να ακουμπήσει στο δίχτυ.

Σημαντικό

Αν πιέσετε δυνατά προς τα πίσω το κάθισμα ή την πλάτη του καθίσματος στο δίχτυ ασφαλείας, το δίχτυ και τα σχετικά σημεία στερέωσης στην οροφή μπορεί να υποστούν ζημιά.

Τεντώστε το δίχτυ ασφαλείας από τους ιμάντες στερέωσης.

Αφαίρεση του διχτυού ασφαλείας

Το δίχτυ ασφαλείας μπορεί να αφαιρεθεί και να τυλιχτεί εύκολα.

Λασκάρετε το δίχτυ ασφαλείας πιέζοντας το κουμπί στην ασφάλεια των ιμάντων στερέωσης και διοχετεύστε ένα μέρος του ιμάντα στερέωσης προς τα έξω σε κάθε πλευρά.

Πιέστε τις ασφάλειες και αποσυνδέστε και τα δύο άγκιστρα των ιμάντων στερέωσης.

Απασφαλίστε τα επάνω σημεία σύνδεσης και αποσυνδέστε το δίχτυ από τα σημεία στερέωσης της οροφής.

Διπλώστε προς τα πάνω το δίχτυ και αποθηκεύστε το στη θήκη του.

Επανατοποθετήστε τα άγκιστρα ρουχισμού αν χρειάζεται.


Σας βοήθησε αυτό;