Χώρος αποσκευών

Αναδίπλωση του δαπέδου του χώρου αποσκευών προς τα πάνω

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Αναδίπλωση του δαπέδου του χώρου αποσκευών προς τα πάνω

Το δάπεδο του χώρου αποσκευών μπορεί να στερεωθεί στην ανεβασμένη θέση με τον βραχίονα στήριξης.

Πιάστε τη λαβή για να αναδιπλώσετε το δάπεδο του χώρου αποσκευών προς τα πάνω.

Ανεβάστε τον βραχίονα στήριξης και στερεώστε το άκρο στην υποδοχή στην κάτω πλευρά του δαπέδου του χώρου αποσκευών.

P6-1746-XC40-Load floor support arm

Το δάπεδο του χώρου αποσκευών παραμένει στην ανεβασμένη θέση.


Σας βοήθησε αυτό;