Χώρος αποσκευών

Ρύθμιση του μέγιστου ανοίγματος της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρύθμιση του μέγιστου ανοίγματος της ηλεκτροκίνητης πόρτας χώρου αποσκευών*

Ρυθμίστε το μέγιστο άνοιγμα της πόρτας χώρου αποσκευών, π.χ. για να διευκολυνθείτε αν το αυτοκίνητο βρίσκεται μέσα σε γκαράζ με περιορισμένο χώρο.

Για να ρυθμίσετε το μέγ. άνοιγμα

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα - και σταματήστε την στην επιθυμητή θέση ανοίγματος.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο κάτω μέρος της πίσω πόρτας επί 3 δευτερόλεπτα περίπου.

Ακούγονται δύο ηχητικά σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει αποθηκευτεί.

Σημείωση

Η πόρτα του χώρου αποσκευών μπορεί να ρυθμιστεί έτσι, ώστε να ανοίγει μόνο από τη μέση και πάνω.

Επαναρύθμιση μέγ. ανοίγματος

Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών χειροκίνητα στην εντελώς ανοικτή θέση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στην κάτω πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών για 3 δευτερόλεπτα περίπου.

Ακούγονται δύο σήματα ως ένδειξη ότι η καθορισμένη θέση έχει διαγραφεί.

Σημείωση

  • Εάν το σύστημα λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από 2 λεπτά περίπου.

Σας βοήθησε αυτό;