Χώρος αποσκευών

Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ξεκλείδωμα της πόρτας χώρου αποσκευών με το τηλεχειριστήριο-κλειδί

Μπορείτε να ξεκλειδώσετε μόνο την πόρτα του χώρου αποσκευών, πατώντας ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνεται αλλά παραμένει κλειστή.

Οι πλαϊνές πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός οπλίζει*. Η λυχνία κλειδώματος και συναγερμού στο ταμπλό σβήνει, ως ένδειξη ότι το αυτοκίνητο δεν είναι κλειδωμένο.

Πιέστε ελαφρά το λαστιχένιο πλαίσιο αφής κάτω από τη λαβή της πόρτας χώρου αποσκευών, για να ανοίξει η πόρτα του χώρου αποσκευών. Αν δεν ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, ξανακλειδώνεται και ο συναγερμός οπλίζει ξανά.

Με προαιρετική ηλεκτροκίνητη πόρτα χώρου αποσκευών* -

Παρατεταμένο πάτημα (περίπου 1,5 δευτερόλεπτο) στο κουμπί του τηλεχειριστηρίου-κλειδιού

Η πόρτα του χώρου αποσκευών ξεκλειδώνεται και ανοίγει, ενώ οι υπόλοιπες πόρτες παραμένουν κλειδωμένες και ο συναγερμός για τις πόρτες οπλισμένος.


Σας βοήθησε αυτό;